Ad kupki kabiet nievytłumačalnaha ŭzrostu, što raźmiaścilisia na siadzieńniach akurat pierada mnoj, prykra-sałodka patychaje niamytymi trantami. Dakładna viedaju: svoj prypynak nie prajedu. Bo mnie tudy ž, kudy i nieardynarnaj kampanii.

Naš šlach - na sonnuju vułačku Mienska z redkimi minakami. Tutaka tolki na zialonaj palancy dziŭnaje žyćcio burlić. Z čałaviek tryccać maładych, kramianych i pryhožych junakoŭ-dziaŭčataŭ žartujuć, pra svajo z uśmieškami ščabiečuć. Zusim popleč - tusoŭka adroznaja. Ciocia, jakuju ŭ našym narodzie zavuć nia jnakš jak "bamžycha", viesieła tańčyć i piesieńki śpiavaje. Takich, jak jana, - sumnych, viasiołych, zadumionych, zamknionych u sabie i hamankich - tut siońnia sabrałosia kala 8 dziesiatkaŭ.

Historyja raspačałasia 24 traŭnia 1980 hoda apaśla sproby akupacyi dziorzskimi entuzijastami atamnaj elektrastancyi Seabrook u Anhlii. Pieršym mierapryjemstvam stała razdača supu pierad schodam akcyjaneraŭ Pieršaha Nacyjanalnaha Banka Bostana. Mienavita heta ŭstanova i pabudavaŭ elektrastancyju. Vałantory nakarmili kala 300 biazdomnych!

Potym - ustalavańnie kantaktaŭ z chlebapiakarniaj i dapamoha ŭ jakaści 10 miechaŭ učarašniaha chleba štoranicy, hrafik pahruzak ježy ŭ Bostanie i Kembrydžy. Praca brytanskich FNB, užo bolš masavaja i zładžanaja, burlić i siońnia!

U 1988 FNB naradzilisia ŭ San-Francyska. I chto tam amatar pabaić na temu amerykanskaj demakratyi? Robiačy šče pieršyja niaśmiełyja kroki, FNB nasoŭvajucca na riot police - słužki zakonu raspačynajuć aryšty nia tolki vałantoraŭ, ale j biaskryŭdnych dy abiazdolenych biazdomnych! Tak ci inakš, apaśla bujniejšych hramadzskich mitynhaŭ, akcyi atrymlivajuć dazvoł. I dziejnaść užo raspačynajecca ŭ Vašynhtonie, Sakramenta, Kalifornii…

Siońnia FNB-šniki ščylna źviazanyja sa skvoterskim rucham. Svaje supołki maje pražski skvot "Milada", a taksama "Black Frog" u Varšavie.

Pieršaja kampanija FNB na Biełarusi, siarod zasnavalnikaŭ jakoj bahata anarchistaŭ, stvaryłasia ŭviesnu 2005 hoda ŭ Miensku. Siońnia my majem try kropki - dźvie ŭ stalicy i adna ŭ Harodni U bližejšy čas jość plany źlićcia ź Biełaruskim viehietaryjanskim tavarystvam i sankcyjanavanych dziejańniaŭ ad jahonaha imia.

HAŁASY

Sa zdymačom, bieskłapotnaj uśmieškaj i dyktafonam mianie spatkajuć niaduža radasna.

Razumieješ, u nas tolki adnyja prablemy byli ad ŚMI, -

paviadiemlaje aktyvist Saša, muzyka z chardkor-kamandy. Ale ž ahulnuju movu my ŭrešcie rešt znachodzim, padyjšoŭšy da kampramisu: anijakich tvaraŭ na fatahrafijach, anijakaha ŭkazańnia miesca dziejańnia! Akcyja, naturalna, niesankcyjanavanaja, i rabiaty bajacca złosnych dziejańniaŭ z boku ŭłady, nia majučy mažlivaści navat ulotki raspaŭsiudžvać.

- U Polščy, naprykład, usio značna bolej prahresyŭna, - z žalem paviedamlaje sioletni vypusknik BDU Dzianis. - Tam robiacca niejkija raściažki, kancerty ŭ padtrymku

Šasnaccacihadovaja aktyvistka Luda:

- Raniej my niepadalok adsiul usio pravodzili, ale žychary pačali skardzicca, i my ŭ hetaje miesca pierajechali. Tut taksama da nas čaplalisia: niejki pracaŭnik tutejšaha ofisu paklikaŭ, napeŭna, svajho svajaka, i pryjechali na daišnaj mašynie, ale abyjšłosia, choć i dadzienyja niekatorych zapisali.

Rabiaty, nu, a rastłumačcie, kali łaska, svaju matyvacyju?

Źmicier:

Nakarmić ludziej!

Dzianis:

Jość jašče i hłybinny sens. Kab biazdomnyja siudy nie jak prosta ŭ stałoŭku prychodzili, a budavali niejkija vysnovy, sami niešta rabili.

Luda:

Dapamahčy ludziam i , kaniešnie ž, pakazać niedaskanałaść usich palityk śvietu. Prychodziać i alkaholiki, jakich zusim nie škada (ale my im kažam: "Prychodzić tolki adekvatnymi!"), adnak ža źjaŭlajecca i žančyna, maci-hierainia, u jakoj siamiora dziaciej i jakoj ich usich prosta niama čym karmić! My pakazvajem ludziam, što prykładvajučy minimum namahańniaŭ, my možam dapamahčy kamuści!

Nu, a kali ŭsio hetak trymajecca pad sakretam, to jak naša hramadzskaść i ŭłady mohuć rabić peŭnyja vysnovy?

Nu, voś ty ž niejak daviedałasia!.. Dźvie dziaŭčynki nam užo paŭhady dapamahajuć, praź inet daznaŭšysia. Pryjšła žančyna z dyspansera, dzie dzietki z roznymi psychaneŭrałahičnymi rasstrojstvami, niejak imkniecca dapamahčy.Siabry našyja viedajuć, znajomyja, pank/chardor scena vielmi dapamahaje. Niezaŭvažanym usio raŭno heta nie zastajecca!

Heta moj ułasny. Kaliści ja vielmi lubiŭ litaraturu…

Nam z vami, kaniešnie ž, najpraściej zrabić niepryhožy vyraz tvaru, pramarmytaŭšy: "Jak śmiardzić ad jaho!" Času, viedajecie, niašmat, kab raźbiracca ŭ pryčynach čyjojści dehradacyi. Dy i, biezumoŭna, sami jany vinavatyja!

P.S: Cpadarstva! Toj, chto maje mažlivaść dapamahčy ŭłasnymi siłami albo naładzić stasunki z praduktovaj kramaj ci SECOND HANDam, listujcie na a href="mailto:[email protected]">[email protected].

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?