Vielmi roznyja pastanoŭki, jakija abjadnoŭvaje adno: usie jany — heta toje, što zaraz adbyvajecca ŭ teatralnaj kultury Polščy. Samaje nadzionnaje, samaje cikavaje, samaje smačnaje. Śpiektakli, jakija pabyvali ŭ mnohich krainach śvietu, na hety raz zavitali ŭ Minsk: z 7 pa 29 kastryčnika ich možna budzie pabačyć u miežach Mižnarodnaha foruma teatralnaha mastactva «Teart». Udzieł polskich teatraŭ u forumie — častka mižnarodnaj kulturnaj prahramy polskaha staršynstva ŭ Jeŭrasajuzie ŭ 2011 hodzie (I,Culture).

Vybierycie adzin, jaki pryjdziecca najbolš daspadoby, ci pahladzicie ŭsie śpiektakli, kab daviedacca, adčuć, ździvicca, paraŭnać i atrymać asałodu.

Monaśpiektakl dla darosłych «Ja», teatr Wiczy

Pra što:

Heta historyja pra toje, jak artyst staŭ dyktataram i jak dyktatar staŭ artystam. Pra nacysckuju Hiermaniju pierad pačatkam Druhoj suśvietnaj vajny. Pra Čarli Čaplina, jaki rychtujecca da apošniaj sceny z filma «Vialiki dyktatar». I pra toje, jak pryniać rašeńnie, jakoje moža stać vyznačalnym u karjery.

Čamu varta pahladzieć:

Tamu, što heta ciažka nazvać zvyčajnam słovam «śpiektakl»: u pastanoŭcy pieramiešany chepininh, impravizacyja, art-pierfomans i vadevil. A jašče tamu, što cikava pahladzieć na pracu teatra, za stvareńnie jakoha jaho dyrektar Ramuald Viča-Pakojski atrymaŭ miedal «Za zasłuhi pierad polskaj kulturaj».

Dzie i kali:

8 kastryčnika, subota, 20.00
Dom Maskvy, vuł, Kamunistyčnaja, 86

Śpiektakl «Fejs-kantrol», «Teatr vośmaha dnia»

Pra što:

Pra polski kłabbinh i pra fejs-kantrol, jaki vychodzić za ścieny kłubaŭ i stanovicca praviłam žyćcia: «Nam patrebny pazityŭnyja i zdarovyja maładyja ludzi, jany pavinny być pryjemnymi, a kryteryi adboru tych, chto zmoža patrapić u kłub, vyznačaje siekjuryci — «niamodnym uvachod zabaronieny».

Čamu varta pahladzieć:

Kab natchnicca. Bo natchnieńnie zaraźlivaje, a hety śpiektakl — natchnieńnie ŭ čystym vyhladzie: teatr impravizuje, stvarajučy svoj ułasny, taki nie padobny da inšych, mietad pracy. Mienavita tamu jon ličycca adnym z najbolš cikavych ekśpierymientalnych teatraŭ Jeŭropy.

Dzie i kali:

10 kastryčnika, paniadziełak, 19.00.
Novy dramatyčny teatr, vuł. Ł. Čajkinaj, 16

Płastyčny śpiektakl «Ślapyja», teatr «KTO»

Pra što:

Pry nievyśvietlenych abstavinach ludzi pačynajuć hublać zrok. Chvaroba raspaŭsiudžvajecca, ułady izalujuć pieršuju hrupu chvorych, i jany pačynajuć žyć pa svaich zakonach dy kiravacca vyzvalenymi ad miežaŭ socyumu źviarynymi instynktami. Śpiektakl pastaŭleny pa matyvach tvora Ž. Saramaha «Horad ślapych».

Čamu varta pahladzieć:

Kab adpačyć ad słoŭ, bo apaviadać (i vielmi emacyjna apaviadać) historyju vam buduć, pieravažna, movaju cieła, ruchaŭ, muzyki. Ale heta nie budzie zaminać parazumieńniu: naadvarot, teatr rujnuje ŭsie mahčymyja barjery pamiž akciorami i hledačami.

Dzie i kali:

23 kastryčnika, niadziela, 19.00
Pałac sportu, pr-t Pieramožcaŭ, 4

«U nas usio dobra», teatr «TR Varšava»

Pra što:

Pra šmatpaviarchovy varšaŭski dom i šmatpaviarchovaje žyćcio. I pra adsutnaść čałavieka, jaki b padpadaŭ pad vyznačeńnie «statystyčnaha», adsutnaść ahulnaj abjadnoŭvajučaj płatformy, jakuju možna vyznačyć słovam «my».

Čamu varta pahladzieć:

Kab pabyvać u Polščy, kali vy tam jašče nie byli: u pjesie vydatna pakazany zrez usiaho polskaha hramadstva, pieradadzienaja mova roznych pakaleńniaŭ i sacyjalnych hrup.

Kab na ŭłasnyja vočy pabačyć pracu suśvietna viadomaha režysiora (Hžehaž Jažyna staviŭ śpiektakli ŭ Avińjonie, Edynburhu, Maskvie, Sankt-Pieciarburhu, Jerusalimie, Bierlinie, Miunchienie, Vienie, Stakholmie, Łondanie, Dublinie, Taronta, Łos-Andželesie, Ńju-Jorku) i akciorskaha składu, jaki ličycca adnym z samych lepšych u Jeŭropie.

Dzie i kali:

25 kastryčnika, aŭtorak, 19.00
26 kastryčnika, sierada, 19.00
Biełaruski dziaržaŭny akademičny muzyčny teatr, vuł. Miaśnikova, 44.

«Braty Karamazavy», teatr Provisorium

Pra što:

Interpretacyja asnoŭnych tem Fiodara Dastajeŭskaha: razvažańni pra toje, jak razumieŭ Rasiju sam piśmieńnik. Aŭtary śpiektakla zajaŭlajuć pra svajo žadańnie abudzić sučasnych Bratoŭ Karamazavych, jurodzivych, śviatych, varjataŭ, śviatych idyjotaŭ, kab jany dapamahli adkryć nam ułasnuju duchoŭnaść.

Čamu varta pahladzieć:

Vy budziecie adnymi ź pieršych u śviecie (a teatr, biezumoŭna, budzie hastralavać z hetaj pastanoŭkaj), chto pabačyć śpiektakl: jaho premjera adbyłasia zusim niadaŭna — u červieni 2011 hoda. Da taho ž, zorny skład: da ŭdziełu ŭ prajekcie zaprošany viadomyja akciory, u tym liku zorka polskaha sučasnaha teatra i kino Adam Varanovič, a taksama znakamity scenohraf Ježy Rudzki.

Dzie i kali:

27 kastryčnika, čaćvier, 19.00
Pałac kultury prafsajuzaŭ, pr-t. Niezaležnaści, 25.

«Hoład knuta Hamsuna», teatr InVitro

Pra što:

Pra toje, jak viadomy narviežski piśmieńnik, łaŭreat Nobieleŭskaj premii pa litaratury Knut Hamsuna znachodziŭsia ŭ psichijatryčnaj klinicy. Takim čynam Hamsun spravabaŭ abaranić siabie ad abvinavačvańniaŭ u dziaržaŭnaj zdradzie i supracoŭnictvie z fašystami. Meta znachodžańnia — paćviardzić psichičnuju chvarobu, kab zachavać Hamsunu žyćcio.

Za asnovu śpiektakla ŭziatyja frahmienty z apošniaha ramana piśmieńnika «Pa zarosłych ściažynkach».

Čamu varta pahladzieć:

Bo heta historyja zasnavana na realnych faktach: u 1934 hodzie Knut Hamsun sapraŭdy adkryta zajaŭviŭ, što padtrymlivaje nacystaŭ. Taksama jamu naležać niekalki prafašysckich artykułaŭ.

Naprykancy vajny Hamsun i jaho žonka byli aryštavanyja. Vosieńniu 1945 hoda piśmieńnik byŭ źmieščany ŭ psichijatryčnuju kliniku ŭ Osła, dzie pravioŭ čatyry miesiacy, a paśla jaho pieraviali ŭ dom dla sastarełych u Łandviku. U 1947 hodzie sud pryznaŭ Hamsuna vinavatym u dapamozie vorahu. Apovied pra hety sudovy praces «Pa zarosłych ściažynkach» źjaviŭsia ŭ 1949 hodzie, kali Hamsunu było 90 hadoŭ.

Dzie i kali:

28 kastryčnika, piatnica, 19.00
Pałac kultury prafsajuzaŭ, pr-t. Niezaležnaści, 25

Płastyčny śpiektakl «48/4», Lublinski teatr tanca

Pra što:

Pra śviet, padzieleny na žanočuju i mužčynskuju pałovy. Čatyry čałavieki zabłakavanyja ŭ pakoi, u centry jakoha staić kanapa. Na joj — dvie žančyny i dvoje mužčyn. Dźvie pary? Pakul heta niezrazumieła. Dziejańnie hetaha psichałahičnaha śpiektakla raźvivajecca vielmi dynamična.

Čamu varta pahladzieć:

Teatr isnuje ŭžo 10 hod i za hety čas vypracavaŭ svoj unikalny tancavalny styl, jaki nieadnarazova demanstravaŭ na scenach ZŠA, Šviejcaryi, Francyi, Vienhryi, Finlandyi, Ispanii, Rasii, Tunisa i inš. I naŭrad ci chutka zavitaje ŭ Biełaruś jašče raz.

Dzie i kali:

29 kastryčnika, subota, 19.00
Pałac kultury prafsajuzaŭ, pr-t Niezaležnaści, 25

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?