Jon vyrašaje, ci budziem my mieć pośpiech na pracy, ci budziem zdolnyja zdać važny ispyt i navat pra toje, jakuju my nosim vopratku.

Viadoma, što bahaćcie na ziamnym šary padzielenaje niespraviadliva. Jaho raźmierkavańnie vyznačajecca pavodle praporcyi 80/20. Hety pryncyp adkryŭ u 1897 h. italjanski ekanamist i sacyjolah, prafesar Lazanskaha ŭniversytetu Vilfreda Pareta. Na padstavie statystyčnych dadzienych jon analizavaŭ dachody ludziej u Italii. Pavodle vynikaŭ jaho daśledavańnia, 20 adsotkaŭ italjancaŭ vałodajuć 80 adsotkami bahaćcia krainy i naadvarot – 80 adsotkaŭ ludziej majuć usiaho tolki 20 adsotkaŭ dabrotaŭ.

Z hetaha času vynajdzienaja zaležnaść (jakuju nazyvajuć pryncypam Pareta albo pryncypam 80/20) zrabiłasia pradmietam sprečak i dyskusijaŭ mnohich ekanamistaŭ. Jany dyskutavali pra toje, adkul biarecca hetki, a nia inšy padzieł praporcyi i jakija čyńniki jaje farmujuć. Napačatku pryncyp byŭ vyklučna akademična‑ekanamičnaj cikavostkaj. Tolki ŭ paźniejšyja hady było adkrytaje jaho prymianieńnie ŭ mnohich inšych sferach žyćcia. Było zaŭvažana, što jon apraŭdvaje siabie nia tolki pry razhladzie padziełu bahaćcia, ale pieradusim u aptymalnym kiravańni pracaj.

Pavodle pryncypu (80/20), na 80 adsotkaŭ dasiahnutych vynikaŭ zatračvajecca tolki 20 adsotkaŭ pracy. Niahledziačy na toje, što heta moža padavacca sprečnym ź intuicyjaj, heta jość statystyčnym faktam. Majučy ŭ rasparadžeńni abmiežavany čas na vykanańnie peŭnych zadačaŭ, možna bolš ścipłymi srodkami i mienšymi vysiłkami dasiahnuć bolšych vynikaŭ, čym kali vykarystoŭvać uvieś svoj zapas siłaŭ. Tamu pryncyp 80/20 paŭsiudna rekamendujuć eksperty. Rekamendujuć jaho taksama miljanery, jakim jon dapamoh nažyć bahaćcie. Dla tych, chto viedaje, što amal zaŭsiody 20 adsotkaŭ pryčynaŭ upłyvaje na 80 adsotkaŭ vynikaŭ, jon źjaŭlajecca asnoŭnaj dyrektyvaj, što vyrašaje pra dasiahnutyja pośpiechi.

20 adsotkaŭ supracoŭnikaŭ u tvajoj firmie vykonvajuć 80 adsotkaŭ pracy. A inšyja 20 adsotkaŭ supracoŭnikaŭ stvarajuć 80 adsotkaŭ usich prablemaŭ.

Kolki ščaścia ŭ žyćci?

Nia vieryš statystyčnym zakanamiernaściam – pryhladzisia da akalajučaj rečaisnaści. Paśla hłybokaha analizu niepaźbiežna zaŭvažyš, što, naprykład, 20 adsotkaŭ supracoŭnikaŭ u tvajoj firmie ci pradpryjemstvie vykonvajuć 80 adsotkaŭ pracy. Moža, źviernieš taksama ŭvahu na toje, što inšyja 20 adsotkaŭ supracoŭnikaŭ stvarajuć 80 adsotkaŭ usich prablemaŭ. Zanadta anhažujeśsia ŭ svajoj pracy — zaŭvaž, što tolki 20 adsotkaŭ tvajho času pracy pierakładajecca na 80 adsotkaŭ dasiahnutych taboj vynikaŭ. Zirni taksama na svoj harderob – ubačyš, što 80 adsotkaŭ času nosiš tolki kala 20 adsotkaŭ taho, što maješ.

Čarhovyja prykłady z štodzionnaha žyćcia. Pryniaćcie na naradzie kala 80 adsotkaŭ rašeńniaŭ zajmaje kala 20 adsotkaŭ času narady, 20 adsotkaŭ palitykaŭ adkazvajuć za 80 adsotkaŭ rašeńniaŭ (taksama tolki 20 adsotkaŭ ź ich zaŭvažnyja ŭ medyjach 80 adsotkaŭ času), 20 adsotkaŭ kryminalnych złačyncaŭ ździajśniajuć 80 adsotkaŭ złačynstvaŭ, 20 adsotkaŭ kiroŭcaŭ vyklikajuć 80 adsotkaŭ avaryjaŭ, 20 adsotkaŭ klijentaŭ firmy prynosiać 80 adsotkaŭ prybytku z prodažaŭ, 20 adsotkaŭ leksyki dastatkovyja dla čytańnia 80 adsotkaŭ tekstaŭ na zamiežnaj movie, na 20 adsotkaŭ płoščy dyvanu prypadaje 80 adsotkaŭ jaho vykarystańnia, 20 adsotkaŭ klijentaŭ hipermarkietaŭ adkaznyja za 80 adsotkaŭ usich skarhaŭ i što najvažniejšaje — tolki 20 adsotkaŭ pražytych u našym žyćci chvilinaŭ prynosiać nam 80 adsotkaŭ ščaścia.

Nia varta dakładna ŭsprymać samyja ličbavyja vartaści 80 i 20. Jany tolki vyznačajuć peŭnuju praporcyju, ź jakoj mohuć być vyklučeńni. Na prykład, u vobłaści finansaŭ možna nazirać bolš zavyšany pryncyp 90/10. 10 adsotkaŭ ludziej vałodajuć 90 adsotkami ŭsich hrošaŭ. 90 adsotkaŭ akcyjanernaha kapitału źjaŭlajucca ŭłasnaściu ŭsiaho tolki 10 adsotkaŭ ludziej. Padobnym čynam 10 adsotkaŭ aktoraŭ, spartoŭcaŭ ci muzykaŭ zarablajuć 90 adsotkaŭ usich hrošaŭ u svaich sferach.

Niezaležna ad taho, ci uśviedamlajem my heta ci nie, pryncyp 80/20 upłyvaje na jakaść našaha žyćcia. Kirujučysia im pry planavańni svajoj stratehii dziejańniaŭ, viedajučy, što amal nikoli nie byvaje, kab 100 adsotkaŭ vydatkaŭ prynosili 100 adsotkaŭ vynikaŭ – my budziem zdolnyja dasiahnuć lepšych vynikaŭ tymi samymi ci mienšymi zatratami pracy. Asabliva kali zekanomleny čas pryznačym na adpačynak.

Z uvahi na čas ekzamenacyjnych sesijaŭ, varta, kab studenty vykarystali dadzieny pryncyp u efektyŭnaj zdačy ispytaŭ. Dastatkova praanalizavać svoj dośvied i zadumacca, jakija «pieradekzamenacyjnyja dziejańni» prynosiać najlepšyja vyniki.

Časta možna nazirać, što asoba, jakaja intensyŭna vučyć i sprabuje ŭsio zrazumieć, atrymlivaje ŭ vyniku nižejšuju adznaku za kahości, chto zdolny vučyć tolki toje, što nasamreč patrebna dla atrymańnia na ispycie peŭnaj adznaki.

Majučy niašmat času, lepš padumać i znajści tyja «kaštoŭnyja» 20 adsotkaŭ viedaŭ, jakija nieabchodna zasvoić, kab jany nam zabiaśpiečyli 80 adsotkaŭ pośpiechu ŭ vyhladzie adpaviednaj adznaki.

Prablema ŭ tym, kab znajści hetyja 20 adsotkaŭ. Jak heta zrabić? Treba vypracavać u sabie zdolnaści analityka, jaki zadumvajecca nad kožnym dziejańniem i jaho vynikami. Kančatkovy vynik budzie zaležać ad umieńnia rabić kaštoŭnyja vysnovy ź lekcyjaŭ (naprykład, zachoŭvać u pamiaci lubimyja pytańni vykładčykaŭ), mastactva źbirańnia dadzienych i pieraŭtvareńnia ich u prydatnyja viedy.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?