Jaŭhien zapeŭnivaje, što supracoŭniki DPS užyli siłu, choć, na jaho dumku, važkich pryčyn dla zatrymańnia nie było: jaho aŭtamabil nie ruchaŭsia, kali padyšli inśpiektary. U DAI Kastryčnickaha rajona raskazali, što mašyna, za rulom jakoj znachodziŭsia 28-hadovy chłopiec, ruchałasia ź pieravyšeńniem chutkaści, za što i była spynienaja, fizičnaj siły inśpiektary nie ŭžyvali. Chto maje racyju, a chto vinavaty ŭ hetaj historyi, pakaža pravierka. U dadzieny momant možna tolki pryvieści varyjanty raźvićcia padziej, vykładzienyja roznymi ŭdzielnikami kanfliktu.

«U subotu kala 22:00 na vuł. Babuškina, jak zaŭsiody, prachodzili honki, — kaža Jaŭhien. — Kala 22:30 padychodziła čarha zajezdu, u jakim pavinien byŭ udzielničać ja na svaim Renault Megane. U hety čas pryjechała mašyna DAI. Padumaŭ, treba źjazdžać, zaraz pieramieścimsia ŭ inšaje miesca i praciahniem zajezdy. Usie ŭdzielniki mierapryjemstva i hledačy źbiralisia. Ja prajechaŭ bližej da skryžavańnia MKAD i vuł. Babuškina, spyniŭsia, kab dačakacca tavaryšaŭ, zahłušyŭ ruchavik. Praź niekalki chvilin padjechała Lada Dziaržaŭtainśpiekcyi, mianie aślapiła dalnim śviatłom far. Adzin ź inśpiektaraŭ padyšoŭ, pamiž nami adbyŭsia prykładna taki dyjałoh:

— Vašy dakumienty, — źviarnuŭsia jon.

— Ja nie ŭdzielničaju ŭ darožnym ruchu, moj aŭtamabil staić.

— Ja źjaŭlajusia supracoŭnikam milicyi, pakažycie dakumient, jaki śviedčyć vašu asobu.

— Spačatku vy.

— Źviarnicie ŭvahu na moj bejdž.

Ja praz akno pakazaŭ raskryty pašpart. Tady inśpiektar padyšoŭ da naparnika, skazaŭ jamu, što ja nie pakazvaju dakumienty. Paśla hetaha adzin ź ich padyšoŭ, prasunuŭ ruku ŭ adkrytuju fortku i adkryŭ dźviery znutry. Spałochaŭšysia za svaju biaśpieku, ja nacisnuŭ knopku „Start“, ruchavik zavioŭsia — u takich niebiaśpiečnych abstavinach ja paličyŭ najlepšym varyjantam źjechać. Ale ŭ nastupny momant mianie vyciahnuli z sałona aŭtamabila. Mnie załamali ruki, nadzieli kajdanki. Pry hetym užyli fizičnuju siłu: zastalisia ranki na łbie, hiematoma na levym plačy, ślady na šyi. Adzin ź ich u hety čas šukaŭ dakumienty ŭ mašynie. Ja vyrašyŭ skarystacca momantam i ŭciok bližej da ažyŭlenaj vuł. Babuškina, kab mianie było vidać chłopcam, jakija pryjechali na honki. Ja prosta chacieŭ paklikać ludziej na dapamohu. Prajechała niekalki mašyn, potym spynilisia Audi i „Žyhuli“. Da hetaha momantu mianie ŭžo dahnali inśpiektary, adciahnuli na abočynu i pavalili na ziamlu. Kab ja nie moh paklikać tavaryšaŭ, adzin z supracoŭnikaŭ nacisnuŭ kalenam na šyju. Ja staŭ machać nahoj. Uražanyja chłopcy zaŭvažyli i pačali zdymać toje, što adbyvajecca na videa. Rolik užo źjaviŭsia na servisie YouTube.

Potym pryjechała jašče adna mašyna DAI. Chtości ź inśpiektaraŭ sieŭ za rul majho Renault i prajechaŭ biez majho dazvołu da vuł. Babuškina. Mianie pasadzili na pasažyrskaje siadzieńnie Megane i pavieźli ŭ RUUS. U adździaleńni milicyi hrazilisia pakinuć u KPZ na vychodnyja dni, pryciahnuć da adkaznaści za supraciŭ supracoŭnikam milicyi. U vyniku skłali dva pratakoły: za kiravańnie biez paśviedčańnia kiroŭcy (u mianie jaho nie było z saboj) i za taniroŭku (jana sapraŭdy jość). Kala hadziny nočy mianie vypuścili, na vulicy čakali chłopcy. Ja sieŭ u svaju mašynu i pajechaŭ dadomu».

Aficyjnaja viersija krychu inšaja.
«U subotu ŭviečary ŭ dziažurnuju słužbu pastupiŭ zvanok ad hramadzianina, — raskazali ŭ DAI Kastryčnickaha rajona. — Pavodle jaho słovaŭ, na vuł. Babuškina na vysokaj chutkaści ruchalisia aŭtamabili. Była adpraŭlenaja mašyna DPS. Supracoŭniki spynili Renault Megane pad kiravańniem Jaŭhiena S. (1984 h.n.), jaki jechaŭ ź vidavočnym pieravyšeńniem chutkaści. Na zakonnaje patrabavańnie pradjavić dakumienty adkazaŭ admovaj. Z metaj vyśvietlić jaho asobu jamu było prapanavana prajści ŭ RUUS. Małady čałaviek znoŭ admoviŭsia. Jaho papiaredzili pra mahčymaje ŭžyvańnie śpiecsrodkaŭ. Adnak jon iznoŭ nie pasłuchaŭsia. Tady supracoŭniki DAI nadzieli na jaho kajdanki, fizičnuju siłu nie ŭžyvali. Jaŭhien S. byŭ dastaŭleny ŭ RUUS, dzie byli składzienyja pratakoły pa faktach administracyjnych pravaparušeńniaŭ».

Kropku ŭ hetym kanflikcie pastavić tolki pravierka Śledčaha kamiteta Kastryčnickaha rajona. Minčuk, jak jon sam paviedamiŭ, siońnia ranicaj pakinuŭ zajavu, u jakim apisaŭ svaju viersiju.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?