— Alaksandr, u manifieście Onliner.by, jaki adlustroŭvaje redakcyjnuju palityku, napisana, što ŭ vas niama zakaznych artykułaŭ, navin abo ahladaŭ. Ci davodziłasia vam karać supracoŭnikaŭ za «džynsu»?

— Nie, nie davodziłasia, tamu što hetaje patrabavańnie dziejničaje z samaha pačatku pracy Onliner.by. Jano niedvuchsensoŭna danosicca da kožnaha supracoŭnika redakcyi. U historyi takoha nie było, kab my kahości za heta zvalniali.

My publikujem cikavyja naviny pra kampanii biaspłatna. Ja viedaju, što mnohija inšyja sajty z radaściu ŭziali b za heta vialikija hrošy, ale nam važniej niepieraduziata raskazać pra toje, što moža być cikava čytaču. I ja vielmi rady, što našy žurnalisty chutka heta schoplivajuć i sočać za tym, kab u čytača nie było adčuvańnia, što niešta dzieści prapłačana, niejkija temy byli zhładžanyja śpiecyjalna, kab zakazčyk nie pakryŭdziŭsia. Ničoha takoha niama.

— Vy chočacie skazać, što vam udałosia pabudavać pamiž redakcyjnym i rekłamnym adździełami ścianu, prabić jakuju nie ŭ stanie ni adzin dalar?

— Tak i jość. Žurnalist piša materyjał biez pryviazki da taho, ci zdymuć baniery paśla publikacyi hetaha materyjału. Kali jon pieradaje fakty, a nie składaje strašyłki, to my hety artykuł raźmiaščajem. Spažyŭcy bačać niedachopy i biez žurnalistaŭ. Na maju dumku, u niekatorych vypadkach samoj kampanii karysna, kali takaja infarmacyja raspaŭsiudžvajecca.

— Vy stračvali praz svaju pazicyju rekłamadaŭcaŭ i, adpaviedna, hrošy?

— Viadoma. Ale, da honaru biełaruskich kampanij, za apošnija 5 hadoŭ ja nie pamiataju, kali apošni raz byli skandały, jakija pryvodziać da demanstratyŭnaha źniaćcia banieraŭ i razryvu adnosin.

A raniej zdarałasia ŭ kłasičnym varyjancie. Nie spadabaŭsia artykuł — rekłamadaŭca zdymaje baniery. Potym, praŭda, viartajecca, i my nie kryŭdzimsia.

My imkniemsia pradstavić našym naviednikam pradukt samaj vysokaj jakaści. Naša zadača — pryciahnuć aŭdytoryju na sajt. Kampanii, pra jakija my pišam, taksama kamiercyjnyja. Ich zadača — pradavać tavary i pasłuhi, u tym liku pry dapamozie rekłamy na papularnym sajcie. Kali ŭ dziełavyja adnosiny ŭmiešvajucca dziciačyja kryŭdy, maŭlaŭ, «my z vami nie siabrujem», pradavać budzie ciažej, voś i ŭsio.

— Mahčyma, vaš vopyt spatrebicca rehijanalnym vydańniam, jakija va ŭsim słuchajucca zakazčykaŭ. Apieratary mabilnaj suviazi dyktujuć im, jakija materyjały publikavać na staronkach, dzie jany raźmiaščajuć svaju rekłamu. Naprykład, pad zabaronaj apynuŭsia kryminał i luby materyjał, u jakim jość niehatyŭ.

— Ciapier jany płaciać hrošy rehijanalnym vydańniam, a zaŭtra hetaja rekłama pieramieścicca ŭ internet. Tamu redaktaru rehijanalnaha vydańnia, mahčyma, varta zadumacca ab doŭhaterminovaj stratehii. Moža, maje sens achviaravać rekłamaj abo pasprabavać damovicca na mienš žorstkija ŭmovy. Mahčyma, spačatku hetaja strata budzie ŭdaram, ale ŭ pierśpiektyvie heta dazvolić vydańniu narmalna siabie adčuvać. Stavić svaju hazietu ŭ zaležnaść ad taho, čaho choča rekłamny adździeł MTS abo velcom, jak na mianie, nierazumna. U tym liku i z boku apieratara. Ciapier u kožnaha spažyŭca jość rupar. Kali jamu niešta nie padabajecca ŭ dziejnaści apieratara, jon kapitalna sapsuje jamu žyćcio, rastyražavaŭšy svaju niezadavolenaść na forumach abo ŭ sacyjalnych sietkach, dzie siadziać sotni tysiač biełarusaŭ. Jany nie chočuć, kab na staroncy byŭ niehatyŭ, ale niaŭžo jany dumajuć, što ludzi, jakija čytajuć hetuju rekłamu, pazbaŭlenyja hetaha niehatyvu ŭ žyćci?

— Jakim dla vas byŭ kryzisny hod?

— Kryzis strasianuŭ kožnaha biełarusa. My nie vyklučeńnie. Da kryzisu mnohija dumali, što tak budzie zaŭsiody: možna budzie pracavać, adnosna nie napružvajučysia, atrymać ilhotny kredyt na kvateru. U sakaviku-krasaviku minułaha hoda ŭ nas było adčuvańnie, što heta poŭnaja katastrofa, ciapier usio abryniecca. Ale potym vyjaviłasia, što ŭsio, u pryncypie, nie tak strašna. Navat vielizarnaja inflacyja i padzieńnie kursu biełaruskaha rubla — usio heta nie pryviało da katastrofy.

Uźnikaje dźvie vysnovy. Pieršaja: kryzisu treba čakać zaŭsiody i być da jaho hatovym. Druhaja: kali jon usio ž nastupiŭ, nie adčajvacca i imknucca chutka vypravić prablemy. Kryzis vyłučaje śfiery dziejnaści, zabytyja ŭ tłustyja hady. Kali, vykažam zdahadku, drenna ŭładkavanyja prodažy ŭ kampanii, to ŭ kryzis hety siehmient razburajecca na vačach. Naturalna, treba surjoznyja papieradžalnyja dziejańni rabić da kryzisu.

I na bytavym uzroŭni čałaviek pavinien rabić vysnovy. Kali jon razumieje, što zaŭtra niemahčyma budzie kupić dalary ci što hrymnie devalvacyja, to čamu b jamu nie stvaryć surjoznyja valutnyja źbieražeńni? Mahčyma, admovicca ad lišnich trataŭ abo ad niepatrebnych pajezdak i zrabić zapas na čorny dzień. Voś toj urok, jaki my ŭsie vynieśli z kryzisu.

— U vašaj kampanii indeksavali zarpłatu?

— Viadoma. Kali ŭstalavaŭsia aficyjny kurs i ŭsie supakoiłasia, my indeksavali zarpłaty. I da hetaha my karektavali zarobak u bolšy bok i nie zvolnili nivodnaha čałavieka. Ciapier čakajem nastupnaha kryzisu. Vy dumajecie, nie nastupić?

Viadoma, čynoŭniki ŭžo navučanyja horkim vopytam. Ale jak na mianie, na hłabalnym uzroŭni ničoha nie źmianiłasia. I kali buduć raptam čarhovyja ŭzrušeńni, jak z toj ža Hrecyjaj u jeŭrazonie, to całkam mahčyma, budzie novaje padzieńnie.

— U novaj rubrycy Onliner.by biełarusy dzielacca svaimi dachodami. Hetaja tema vyklikała haračaje abmierkavańnie. Vy možacie rassakrecić svoj biudžet i nazvać asnoŭnyja artykuły raschodaŭ?

— Ja b, napeŭna, nie staŭ raskryvać heta ŭ takoj maniery, u jakoj heta robiać našy čytačy. U adroźnieńnie ad ich, ja ŭ dadzienym vypadku nie ananimny karystalnik. Navat dziaŭčyna, jakaja 700 dalaraŭ zarablaje, atrymała ŭ svoj adras niamała niadobrych słovaŭ.

Mahu skazać, što žyvu ścipła. U mianie niama pałacaŭ, katedžaŭ i supiermašyny. Aŭtamabil — słužbovy. Kvateru ja zdymaju i płanuju heta rabić dalej. Nijakaha budaŭnictva nie viadu, nie tamu, što nie chapaje hrošaj. Heta maja pazicyja. Ja nie chaču kuplać žyllo.

Padarožničaju ja dvojčy ŭ hod. Pracy šmat. Asabliva času na zabavy niama. U miesiac traču kala 1,5 tys. dalaraŭ z ulikam arendy žylla. Viadoma, kali treba kupić, skažam, televizar abo źjeździć u adpačynak, vydatki ŭzrastajuć.

— Kudy vy jeździcie adpačyvać?

— U hetym hodzie byŭ u Banhładeš. Heta zusim inšaja płanieta. Jaje składana paraŭnoŭvać z cyvilizavanaj Jeŭropaj i navat ź Biełaruśsiu. Miascovyja prablemy nakštałt brudnaha aeraporta ŭ Minsku tam zdajucca śmiešnymi. U Banhładeš terytoryja na 50 tysiač kvadratnych kiłamietraŭ mienš, čym u Biełarusi, a narodu tam žyvie bolš, čym u Rasii, — 150 miljonaŭ čałaviek. Ź ich tolki 55% piśmiennaha nasielnictva. U stalicy — 15-miljonnym horadzie z chmaračosami, što patanajuć u brudzie, — całkam adsutničaje dziaržaŭnaja infrastruktura. Heta źmianiaje ŭjaŭleńni pra čałaviečaje žyćcio, pra toje, jak ludzi čahości damahajucca, što im treba, kab nie pamierci z hoładu. Heta ŭ peŭnym sensie aćvieražaje, tamu što ŭ Biełarusi, u paraŭnańni z Banhładeš, usio vielmi dobra. U nas čałaviek z maraj pra 500-dalaravy zarobak maje biaspłatnaje miedycynskaje absłuhoŭvańnie.

Paraŭnalna ź Filipinami, dzie ja pabyvaŭ letaś. Takoje adčuvańnie, što ŭ hetaj krainie dziaržaŭnaja miedycynskaja słužba adsutničaje naohuł. Usie miedpasłuhi akazvajucca płatna ŭ kamiercyjnych balnicach. Jak vyhladaje lakarnia ŭ Banhładeš dla prostych ludziej ja, ščyra kažučy, viedać nie chaču. Miarkuju, što heta vielmi sumnaje vidovišča.

U krainach, kudy ja jezdžu, vyrazna vidać: kali nie budzieš lenavacca, kožny dzień pracavać, to zarobiš na pražytak sabie i siamji. U Biełarusi hetaha niama. U našaj krainie kažuć: «Dajcie nam kredyt!», «Čamu ja piacitysiačny ŭ čarzie na žyllo?», «Mianie nielha zvolnić, tamu što kudy ž ja pajdu?», «I naohuł, dajcie mnie zarobak 500 dalaraŭ i adčapiciesia ad mianie!» Mnie zdajecca, što mnohim biełarusam treba zrazumieć, što zaležać ad dziaržavy i sprabavać paviesić na jaje ŭsie svaje prablemy — nie najlepšy varyjant doŭhaterminovaj pierśpiektyvy. Zdarycca moža ŭsiakaje. U najhoršym varyjancie kryzis moža stać novaj realnaściu, jak heta było ŭ pačatku 90-ch. Kali budzie praciahłaja recesija ŭ jeŭrazonie i ŭpaduć ceny na naftu, pačnucca vialikija prablemy, a ludziam pry hetym treba žyć i karmić svaich dziaciej. U toj ža Turcyi mužčyny nie ličać haniebnym čyścić abutak na vulicy abo pradavać abaranki i bułački z kalasak, kali niama inšaj mahčymaści zarabić. Mnohija kramy tam pracujuć kruhłasutačna. Usie kruciacca, kab vyžyć.

— Niadaŭna čytała ŭ «Biełhazietie» intervju ź biespracoŭnaj, jakaja pryznałasia, što kali b vybirała pamiž prestyžnaj nizkaapłatnaj pracaj i prybiralnicaj ci pasudamyjkaj z vysokaj zarpłataj, to abrała b pieršaje. Dziaŭčyna, jakaja viadzie fešn-błohi, kazała, što nie suprać pracavać prybiralščycaj, ale kab hetaha nichto nie bačyŭ. Moža, heta našaja nacyjanalnaja rysa — «lepš my budziem biespracoŭnyja, ale hordyja»?

— Ja ŭpeŭnieny, što biełarusy jašče ŭ pačatku minułaha stahodździa pracavali z ranicy da nočy jak praklatyja. I žyćcio ŭ ich było biespraśvietnaje, tamu što jany viedali: kali jany nie ŭstanuć u piać ranicy daić karovu, to im niama čaho budzie jeści. Voś matyvacyja, jakaja prymušaje ludziej pracavać!

Kali b hetaj dziaŭčynie, jakaja viadzie fešn-błoh, nie było čaho jeści i čym zapłacić za dach nad hałavoj, to jana b jak mileńkaja pajšła pracavać ź vialikim entuzijazmam.

Cikavuju historyju raskazaŭ biznesmen z Rasii. U Maskvie jość peŭny stereatyp: biełaruskija tavary — tannyja i jakasnyja. Dyk voś, tadžyki adkryli tam kramu «Siabry». Paviesili ŭ kutach słuckija pajasy, i žančyny-tadžyčki pradajuć nibyta biełaruskuju pradukcyju. Ujavicie: čałaviek pryjechaŭ u Maskvu ź Siaredniaj Azii, adčuŭ kanjunkturu i adkryŭ biznes. U toj čas jak biełarus siadzić u Minsku, atrymlivaje 500 dalaraŭ i ŭ hłybini dušy jaho ŭsio zadavalniaje. Viadoma, zaŭsiody jość žadańnie troški aburycca. Kali čałaviek kaža, što jaho nie zadavalniaje zarobak, ale ničoha nie robić, kab zarablać bolš, značyć, jaho ŭsio zadavalniaje. Toje ž datyčyć aktyŭnaści biełarusaŭ.

— Lidar ruchu «Za svabodu» Alaksandr Milinkievič niadaŭna kazaŭ, što prablema biełarusaŭ u tym, što ŭ ich u hałovach Łukašenka. Kali tam buduć jeŭrapiejskija kaštoŭnaści i demakratyja, tady niešta źmienicca ŭ našaj krainie. Vy zhodny z hetym mierkavańniem?

— Ja b skazaŭ, što Łukašenka nie pryčyna, a vynik. Z 1994 hoda, kali jon pryjšoŭ da ŭłady, elektarat abnaviŭsia miljony na dva, kali nie bolš. Babuli-dziaduli, jakija jaho vybirali tady, daŭno pamierli. Ludzi, jakija byli na toj momant siaredniaha ŭzrostu, užo piensijaniery. Dumaju, pytańnie stavicca nie tak. Mahu skazać adkryta: šmat u čym Biełaruś svabodnaja kraina. Jana svabodnaja tym, što kali tabie štości nie padabajecca, možna sieści i źjechać. U nas nie Paŭnočnaja Kareja. Kali čałaviek adčuvaje, što jaho patencyjał abmiažoŭvajuć, jon źjazdžaje.

Liču, što ludzi, jakija žyvuć u Biełarusi, robiać uśviadomleny vybar. Voźmiem, naprykład, biznes. Što pieraškadžaje biełarusam adkryvać svaju spravu? Adrazu pačynajecca: «Oj, vielizarnaja kolkaść pravierak!» Ale, chłopcy, pahladzicie, što adbyvajecca ŭ Rasii. Tam kažuć: «Kali ŭ tvaju kampaniju nie pryjšli ź pieratrusam — nie z pravierkaj — ź pieratrusam, značyć, ty ničym nie zajmaješsia. Heta abjektyŭnaja realnaść. Toje samaje va Ukrainie.

Z punktu hledžańnia biznes-klimatu ja b nie skazaŭ, što Biełaruś takaja strašnaja kraina, dzie nielha ničoha rabić. Ja b paraiŭ tym, kamu nie padabajecca palityčnaja ŭłada, zabycca pra jaje i zajmacca tym, što prynosić vyručku i ščaście asabista tabie i tvajoj siamji.

Kali tabie nie padabajecca brud u padjeździe i ty ličyš, što heta vyklučna ad dyktatury Łukašenki, to maje sens hety padłohu pamyć samomu abo damovicca z susiedziami. Nie padabajecca, što chamiać u kramie, — vybiery inšuju kramu. Nie zadavalniaje ŭzrovień zarpłaty — značyć, treba pracavać bolš. Nie chapiła darmovaj kvatery ŭ Kamiennaj Horcy — kali łaska, nichto nie pieraškadžaje na hetuju kvateru zarabić.

Nidzie ŭ śviecie nie dajuć kvatery prosta tak. U nas kali kamuści dajuć kvatery pa lhotnym kredycie, za hety kredyt płacić usia kraina — usio padatkapłatniki. Ludzi pavinnyja razumieć, što pierš čym pačniecca baraćba za jeŭrapiejskija kaštoŭnaści, za pravy čałavieka, jany pavinny vyznačycca, čaho jany chočuć, jak jany zarablajuć hrošy, što jany robiać, i pazbavicca ad adčuvańnia, što im pavinnyja: pracu, zarobak, kvateru, kredyt…

Voś vam kłasičny prykład. Inviestar choča pabudavać u rajonie traktarnaha zavoda pryvatny radzilny dom. Žychary dvara namiortva stali suprać. Jany całkam realizavali svaje pravy. Radzilniu nie pabudavali. Žančyny, jakija chacieli b tam absłuhoŭvacca, jeduć naradžać za miažu. Pracoŭnyja miescy dla daktaroŭ nie stvoranyja. Usio tamu, što 20 žančyn, jakija žyvuć u rajonie traktarnaha zavoda, vyrašyli, što pavinnyja «abaranić svaju ziamlu ad pahanaha inviestara». Ja razumieju, što pytańnie vyklikaje palemiku ŭ tym klučy, u jakim ja jaho vykładaju. Ale heta pakazvaje, što ludzi sami nie viedajuć, čaho jany chočuć, što im rabić i jak im źmianiacca, i adnačasova pačynajuć patrabavać mifičnych źmienaŭ.

— Ale jość i inšy prykład, kali dačniki paŭstali suprać budaŭnictva kitajskaha technaparku, a ŭłada čamuści hołasu naroda nie čuje.

— Asabista ja nie suprać budaŭnictva kitajskaha technaparku. Ludzi, jakija aścierahajucca, što pryjduć kitajcy i ŭsio apanujuć, jak mnie zdajecca, nie zusim razumiejuć, što ŭžo ciapier adbyvajecca kankurencyja z Kitajem. Za klijenta, za inviestycyi, za raźmiaščeńnie zakazaŭ…

Toje, što siudy fizična pryjeduć kitajcy, šmat u čym nie značyć ničoha. Va ŭmovach hłabalnaha rynku nie varta bajacca kankurencyi. Biełarusam treba staracca pracavać tak, kab prysutnaść kitajcaŭ ich nie pałochała. Kali pryjezd kitajcaŭ mabilizuje biełarusaŭ, i jany pačnuć razumieć, što treba bolš aktyŭna pracavać, heta pojdzie na karyść usim. Uličycie, što luby amierykaniec pa efiektyŭnaści pracuje jak 4 biełarusy. Kambadžyjcy i kitajcy hatovyja pracavać napružana za značna mienšyja hrošy, čym biełarusy. I pra heta treba pamiatać.

Jak Biełaruś źbirajecca zmahacca za miesca pad soncam, adharodžvajučysia ad usiaho śvietu? Kali jość mahčymaść atrymać vyhadu z pracy kitajcaŭ u našaj krainie, treba hetyja nastroi adstavić u bok.

I akramia taho, jašče nie fakt, što kitajski technapark čym-niebudź razrodzicca.

— Alaksandr, u vas kali-niebudź było adčuvańnie, što vy jašče ničoha nie zrabili?

— Ja b nie skazaŭ, što damohsia taho, pra što maryŭ, bo ambicyi surjoznyja. Ale panuraha adčuvańnia, što žyćcio prachodzić mima, na ščaście, niama.

— Vy pa-raniejšamu marycie nabyć kamandu «Formuły-1»?

— Tak. Na dadzienym etapie heta vyhladaje fantastykaj, ale tearetyčna: čamu b i nie?

— A vy lubicie haniać?

— Nie. Choć u mianie chutkaja spartyŭnaja mašyna Subaru Impreza. Ja nie rablu na vulicach zajezdy i ŭ honkach nie ŭdzielničaju.

— Vy zajzdrosny chałaściak?

— Napeŭna, tak.

— Jakoj pavinnaja być dziaŭčyna, kab zrabić na vas uražańnie?

— Razumnaj, metanakiravanaj, žyćciovyja mety jakoj adroźnivajucca ad słavutaha «staju kala plity, varu boršč kachanamu čałavieku». Na žal, vielmi časta byvaje, kali dziaŭčaty na pavierchni paŭstajuć takimi ź siabie niezaležnymi, z žadańniem damahčysia karjernych viaršyniaŭ…

— A ŭpotaj marać nakarmić barščom?

— Mnie zdajecca ŭ hetym varta abvinavacić miestačkovyja hłamurnyja časopisy, jakija rehularna pišuć artykuły ŭ styli: «Ja była studentkaj, mnie nie było na što kupić krem „Bielita“. Schadziła ŭ kłub — i ciapier u mianie raskošny muž, i takaja sumačka, i ja jezdžu ŭ Paryž».

Mnie zdajecca, što takija historyi adkidajuć samo ŭjaŭleńnie pra žančyn u hramadstvie ŭ siaredniaviečča. Tamu što «voś heta moj mužčyna, i žyćcio ŭdałosia».

Mianie pryvablivajuć dziaŭčyny, jakija chočuć kankuravać z mužčynam u płanie raźvićcia biznesu, svajho rostu. Heta absalutna nie admianiaje žadańnia stvaryć siamju i naradzić dziaciej. Ale jany płanujuć zajmacca ŭsim hetym adnačasova. Heta dastatkova składanaja zadača. A hłamurnyja tusoŭščycy — siabroŭki na vielmi karotki čas.

— Pryznajciesia: vy b uciakli ad rondala z barščom?

— Tak, napeŭna, uciok by. Mnohija ličać maju pazicyju ŭ hetym pytańni dziŭnaj.

U školnyja, studenckija hady vakoł mianie byli dynamičnyja maładyja ludzi, jakija maryli pra ździajśnieńni, i voś ciapier (za redkim vyklučeńniem) jany zahraźli ŭ pobycie, pryčym navat niekatoryja ŭmudrylisia heta zrabić, nie majučy dziaciej. Učora ty maryŭ pra toje, kab skaryć śviet, a siońnia patrabuješ ad vykankama ilhotny kredyt na kvateru ŭ Łošycy. Asabista mianie pałochajuć takija rečy. I ja biaźmierna rady, što, niahledziačy na ŭsie hetyja stereatypy i pachody pa kłubach u pošukach paśpiachovaha muža, nas atačaje šmat pryhožych, razumnych i ambicyjnych dziaŭčat.

— Čamu vy z vašymi ambicyjami i patencyjałam nie źjedziecie z krainy?

— Tamu što ja mahu svoj patencyjał realizavać tut — u Onliner.by.

U Biełarusi sajty № 1, № 2 i № 3 — rasijskija. Jany i palcam nie pavarušyli, kab vyjści na biełaruski rynak i ŭ toj ža čas, jany lidary. Heta tryvožny sihnał — i z hetym treba zmahacca ŭsim biełaruskim internetčykam. Heta vydatnaja kankurencyja, jakaja dazvalaje ŭsim być u tonusie. U hetym, darečy, adna z pryčyn, čamu nie chočacca źjazdžać ź Biełarusi — tut jość za što zmahacca.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?