Urad Biełarusi zaćvierdziŭ pałažeńnie ab pieradačy niepaŭnaletnich baćkam u kamiendanckuju hadzinu.

Jak paviedamiła pres-słužba ŭrada, havorka idzie ab paradku pieradačy niepaŭnaletnich (va ŭzroście da 16 hadoŭ), znojdzienych supracoŭnikami orhanaŭ unutranych spraŭ u pieryjad z 23.00 da 6.00 pa-za žyllom biez supravadžeńnia baćkoŭ, apiekunoŭ abo biez supravadžeńnia pa ich daručeńni paŭnaletnich asob, baćkam, apiekunam abo pa ich daručeńni paŭnaletnim asobam i dastaŭleńnia takich niepaŭnaletnich u sacyjalna-piedahahičnyja centry. Dakumient zaćvierdžany pastanovaj Saŭmina № 772 ad 22 žniŭnia. Pastanova nabudzie moc z 5 vieraśnia hetaha hoda.

Zhadanaje pałažeńnie składajecca z troch raździełaŭ. U pryvatnaści, u im havorycca, što kali milicyja znachodzić niepaŭnaletniaha z 23.00 da 6.00 pa-za žyllom i biez supravadžeńnia darosłych (baćkoŭ, apiekunoŭ i h.d.), to na praciahu troch hadzin dzicia treba pieradać zakonnamu pradstaŭniku abo paŭnaletniaj asobie.
Kali za hety čas pieradać niepaŭnaletniaha nie ŭdałosia (naprykład, niemahčyma znajści baćkoŭ), to jon dastaŭlajecca ŭ sacyjalna-piedahahičny centr. Taksama ŭ dakumiencie adznačajecca, što jon nie raspaŭsiudžvajecca na niepaŭnaletnich, jakija ŭ vyklučnych vypadkach nadzielenyja dziejazdolnaściu ŭ poŭnym abjomie (u vypadku zaklučeńnia šlubu, naradžeńnia dziaciej i h.d.).

U pałažeńni havorycca, što supracoŭniki orhanaŭ unutranych spraŭ pavinny vyśvietlić proźvišča, imia i imia pa baćku dziciaci, datu naradžeńnia i inšyja źviestki, nieabchodnyja dla ŭstanaŭleńnia miescaznachodžańnia zakonnych pradstaŭnikoŭ. Pry nieabchodnaści jany dastaŭlajuć niepaŭnaletniaha ŭ terytaryjalny orhan unutranych spraŭ. Paśla ŭstanaŭleńnia asoby milicyjaniery pavinny nieadkładna pryniać miery pa infarmavańni zakonnych pradstaŭnikoŭ ab miescaznachodžańni dziciaci.

Akramia taho, dakumient zabaraniaje pieradavać niepaŭnaletniaha zakonnym pradstaŭnikam abo paŭnaletnim asobam, jakija nie majuć pry sabie dakumientaŭ z paćviardžeńniem ich asoby, abo znachodziacca ŭ stanie ałkaholnaha abo narkatyčnaha apjanieńnia, psichična chvorym i h.d.
Pry hetym pry pieradačy niepaŭnaletniaha darosłamu składajecca akt ab pieradačy niepaŭnaletniaha ŭ troch asobnikach. Pieršy asobnik pieradajecca asobie, jakaja prymaje dzicia, druhi zastajecca ŭ orhanie ŭnutranych spraŭ, a treci na praciahu troch pracoŭnych dzion nakiroŭvajecca ŭ rajonnuju abo haradskuju kamisiju pa spravach niepaŭnaletnich.

Što da vypadkaŭ, kali milicyja vymušana dastavić niepaŭnaletniaha ŭ sacyjalna-piedahahičny centr, to dla hetaha zabaraniajecca vykarystoŭvać matacykły, mapiedy, inšyja transpartnyja srodki, nie pryznačanyja dla pieravozki ludziej. Taksama supracoŭnik orhanaŭ unutranych spraŭ abaviazany pryniać miery, jakija vyklučajuć pryčynieńnie škody zdaroŭju niepaŭnaletniaha, zabiaśpiečvajuć zachavanaść rečaŭ dziciaci, dakumientaŭ i kaštoŭnaściej.

Akramia hetaha, dakumient abviaščaje: "U metach asabistaj biaśpieki niepaŭnaletniaha supracoŭnik prapanoŭvaje jamu pierad pasadkaj u transpartny srodak pradjavić źmieściva jaho asabistych rečaŭ". Taksama padčas dastaŭleńnia niepaŭnaletniaha ŭ sacyjalna-piedahahičny centr milicyjanier abaviazany pastajanna nazirać za pavodzinami dziciaci i stanam zdaroŭja. Kali ŭ niepaŭnaletniaha źjavilisia prykmiety rezkaha paharšeńnia stanu zdaroŭja, milicyjanier abaviazany nieadkładna vyklikać bryhadu chutkaj miedycynskaj dapamohi abo dastavić dzicia ŭ najbližejšuju dziaržaŭnuju arhanizacyju achovy zdaroŭja. Bolš za toje, da prybyćcia chutkaj dapamohi supracoŭnik prymaje nieadkładnyja miery pa akazańni nieabchodnaj dapamohi.​

Jak paviedamlałasia raniej, u Biełarusi znachodžańnie padletkaŭ na vulicy ŭ načny i viačerni čas budzie abmiežavana. Adpaviednaja pastanova Saŭmina nabudzie moc 5 vieraśnia. Padletkam budzie zabaroniena znachodzicca na vulicy biez supravadžeńnia darosłych z 23.00 da 6.00.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?