Niahledziačy na tatalnaje ačapleńnie płoščy Jakuba Kołasa i akcyi zapałochvańnia la Akademii navuk, «Čarnobylski šlach 2007» sabraŭ tysiačy manifestantaŭ. Absalutnuju bolšaść ich składała moładź. Paśla mitynhu, na rahu Surhanava i Bahdanoviča, adbylisia sutyčki junakoŭ z "čornakašulnikami".

22.10 Zatrymanych pačali adpuskać pa adnym paśla pravierki dakumentaŭ.

21.00 U Centralnym RUUS znachodziacca 16 zatrymanych. Siarod zatrymanych Luda Atakułava, Kaciaryna Krasnova, Kasia Halickaja, Juraś Ziańkovič, Uładzimier Siarhiejeŭ, Mikoła Sierhijenka, Alena Dzieanina, Ivan Śpiryn, Jury Šamkałovič, Lisijenka Aleś, Viačasłaŭ Vietkoŭski, Valancin Sakałoŭski, Aleś Prenin, Vasil Prasiankoŭ, Kaciaryna Ramaškievič, Julija Siaŭcova.

20.45 Na vulicy Surhanava nasuprać “Makdonałdzu” kanflikty z AMONam pieraraśli ŭ sutyčki. "Čornakašulniki" zrabili sprobu zatrymać manifestantaŭ, jakija admovilisia zharnuć bieł-čyrvona-biełyja ściahi. Ludzi skandujuć “Fašysty”. Amonaŭcy sprabujuć atačyć častku manifestantaŭ. Pavodle našaj infarmacyi, zatrymany Juraś Ziańkovič. Ludziej, jak drovy, ukidvali ŭ padahnany aŭtazak. Moładź skanduje “Radzima. Svaboda”. U sutyčcy paciarpieŭ Anatol Labiedźka, jaki sprabavaŭ ratavać zatrymanych.

20.35 Specnazaŭcy prymušajuć ludziej, jakija viartajucca ŭ horad, prybrać symboliku. Ludzi skandujuć “Hańba” i “Žyvie Biełaruś”. Zatrymańniaŭ pakul nie nazirałasia.

20.30 Paśla chviliny maŭčańnia manifestanty pačynajuć razychodzicca. Vystupaŭ nie było, tolki prafesar Nikitčanka začytaŭ rezalucyju “Šlachu” biez hukaŭzmacnieńnia, jakoje było skanfiskavanaje kala Akademii Navuk. Rezalucyja patrabuje lepšaha vykanańnia prahramy pa likvidacyi nastupstvaŭ katastrofy. Demanstranty vystupajuć taksama suprać adkryćcia ŭ Biełarusi atamnaj elektrastancyi i ažyćciaŭleńnia sielskahaspadarčaj dziejnaści na zabrudžanych terytoryjach.

20.20 Anatol Laŭkovič, lider sacyjał-demakrataŭ, miarkuje: niahledziačy ni na što, akcyja ŭdałasia, pryjšło mnoha ludziej.

20.15 Vincuk Viačorka zaznačaje, što akcyja prajšła dastojna, a šmatlikaść śviedčyć pra toje, što tema ludziam balić.

20.00 Kala Čarnobylskaj kaplicy pačaŭsia žałobny mitynh. Pieršym trymaje słova staršynia arhkamitetu “Šlachu” prafesar Nikitčanka. Miarkujecca, što pa vynikach mitynhu budzie pryniataja rezalucyja i dvaccać adnoj chvilinaj maŭčańnia budzie ŭšanavanaja pamiać achviaraŭ Čarnobylu.

19.55 Hałava manifestacyi padyšła da Čarnobylskaj kaplicy. Pravasłaŭnyja śviatary rychtujucca da bahasłužby ŭ pamiać achviaraŭ Čarnobylu.

19.52 Siarod ludziej razdajuć ulotki z zaprašeńniem 1 traŭnia u 11.30 da Akademii navuk na pieršamajskuju akcyju.

19.50 Źmicier Chviedaruk, aktyvist niezarehistravanaha Maładoha Frontu, kaža, što siońnia apošniaja akcyja, kali MF idzie na Banhałor.

19.45 Za manifestacyjaj nazirali dyplamaty krainaŭ Eŭrasajuzu i ZŠA. Kamentar kiraŭnika adździaleńnia švedzkaha pasolstva Eryksan: nie nastolki istotna, kolki ludziej vyjšła, hałoŭnaje, što ludzi zaśviedčyli hatoŭnaść vychodzić. Pryjemna, što siarod ludziej panuje taki pazytyŭny nastroj.

19.40 Kalona padyšła da płoščy Banhałor. Kolkaść udzielnikaŭ manifestacyi vyrasła da siami-dziesiaci tysiač čałaviek.

19.30 Na dumku Siarhieja Kalakina akcyja prachodzić pazytyŭna. Dziejańni milicyi tolki nadajuć joj dynamizmu, razahravajuć moładź, dadajučy joj azartu.

19.25 Viktar Ivaškievič pazytyŭna aceńvaje siońniašni “Čarnobylski šlach”, adznačaje vysokuju mabilizacyju ludziej. Prykra tolki, kaža jon, što milicyja parušyła raniejšyja damoŭlenaści — abiacała vydzielić pałasu ruchu dla prachodu manifestantaŭ.

19.20Demanstracyja padyšła da vulicy Biady. Kala ŭniversamu “Ryha” za demanstracyjaj naziraje natoŭp ludziej. Jany vitajuć manifestantaŭ, fatahrafujuć na mabilniki.

19.15 Padjechali dva dziasiatki milicejskich mašynaŭ, iznoŭ vycisnuli ludziej na tratuar. Miescami da manifestantaŭ była ŭžytaja siła.

19.10 Manifestanty ruchajucca pa vulicy Surhanava paabapał prajeznaj častki. Na rahu Surhanava / Kołasa milicyjanty pasprabavali vychoplivać z kalony maładych ludziej. Ich udałosia adbić, milicyjanty adstupili. Paśla hetaha ludzi na znak pratestu vyjšli na prajeznuju častku.

19.09 Na čale kalony niasuć vialikuju čornuju raściažku “Čarnabylski šlach”. Paśla vulicy Jakuba Kołasa ačapleńnie i milicejskija mašyny vycisnuli ludziej na chodniki. Siarod tych, chto idzie na čale kalony, iduć Ivaškievič, Viačorka, Siŭčyk, Sidarevič, śviatar Leanid Akałovič. “Čarnobylski zvon” niasie Pavał Batujeŭ. Manifestanty niasuć raściažku “Małady front” «Stroja novuju AES – pomni ošibki prošłoho!», «Biełaruś biez AES», «Ruki proč ot čiernobylskich lhot», «Atom mirny nie byvaje», «Nie druhomu Čarnobylu», «Za alternatyŭnuju enerhiju».

19.08 Na prypynku na vulicy Surhanava dva paddatyja mužyki hladziać na demanstracyju. "A pryhožy ž, bł...cha, ściah!" "U mianie doma try takija lažyć!" — "A chalery ž ty ich nie vyviešvaješ?" — "Pryjdzie čas — usie try vyviešu!"

19.01 Kala manifestantaŭ ujucca pravakatary. Ich niejak zaŭvažna šmat. Jany vypiŭšy i ichnaja taktyka — pierad telekamerami kidacca pad koły mašynaŭ. Cikava, što adnaho ź ich złaviŭ asabista pałkoŭnik Padabied.

19.09 Na čale kalony niasuć vialikuju čornuju raściažku “Čarnabylski šlach”. Paśla vulicy Jakuba Kołasa ačapleńnie i milicejskija mašyny vycisnuli ludziej na chodniki. Siarod tych, chto idzie na čale kalony, iduć Ivaškievič, Viačorka, Siŭčyk, Sidarevič, pravasłaŭny śviatar. “Čarnobylski zvon” niasie Pavał Batujeŭ. Manifestanty niasuć raściažki “Małady front”, «Stroja novuju AES – pomni ošibki prošłoho!», «Biełaruś biez AES», «Ruki proč ot čiernobylskich lhot», «Atom mirny nie byvaje», «Nie druhomu Čarnobylu», «Za alternatyŭnuju enerhiju».

19.01 Kala manifestantaŭ ujucca pravakatary. Ich niejak zaŭvažna šmat. Jany vypiŭšy i ichnaja taktyka — pierad telekamerami kidacca pad koły mašynaŭ. Cikava, što adnaho ź ich złaviŭ asabista pałkoŭnik Padabied.

18.55 “Čarnobylski šlach” skiroŭvajecca pa vulicy Surhanava ŭ bok Čarnobylskaj kaplicy. Pierad kalony nabližajecca da Jakuba Kołasa, zad jašče znachodzicca na skryžavańni praspekiu i Surhanava. Jak tolki ŭtvaryłasia kalona, stała rezka bolšać kolkaść ludziej. Ich kolkaść pieraŭzyšła piać, a moža być i siem tysiačaŭ čałaviek. Manifestantaŭ tak šmat, što jany zablakavali ruch na dźviuch pałosach vulicy Surhanava. Skandujuć “Žyvie Biełaruś”, “Svabodu palitviaźniam”. Amonaŭcy adnavili ruch pa adnym z bakoŭ praspektu Skaryny, pa druhim baku ruch usio jašče spynieny.

18.47U rajonie Akademii mastactvaŭ kardonam amonaŭcaŭ pierakryty ruch u bok Biblijateki, u tym liku i dla mašynaŭ. Usich skiroŭvajuć na vulicu Surhanava. Utvaryŭsia vializny zator.

18.45Milinkievič znachodzicca la Akademii Navuk. Razdaje aŭtohrafy i fatahrafujecca. Jon admoviŭsia iści na Banhałor.

18.37Juraś Ziańkovič zaklikaŭ ŭsich iści da Čarnobylskaj kaplicy. Ludzi pačynajuć pa tratuarach ruchacca ŭ bok vulicy Surhanava.

18.36Zatrymanaja hukaŭzmacnialnaja technika.

Ludzi padciahvajucca. Jość ściahi anarchistaŭ, ściahi Biełaruskaj chryścijanskaj demakratyi, bolšaść — bieł-čyrvona-biełych.

Usia płošča la Akademii navuk zapružana ludźmi. Kolkaść možna acanić na 3—4 tysiačy čałaviek.

Pajšli papiaredžańni, što za parušeńnie paradku, buduć prymienienyja specsrodki.

18.26 Pačatak kalony, što idzie pa praspekcie, padyšła da Akademii navuk. Ahulnuju kolkaść ludziej možna acanić u niekalki tysiač čałaviek. U rukach trymajuć partrety Źmitra Daškieviča.

18.19 Ściahoŭ la Akademii navuk paboleła. La Akademii — kala 700 čałaviek. Moładź u žoŭtych nakidkach z reśpiratarami i nadpisy “Čarnobylski šlach”. Šmat ludziej vychodzić z metro.

18.13 U kalonie, što ruchajecca pa praspekcie, užo sabrałasia kala 2000 čałaviek. Jana ŭvieś čas raście pa nabližeńni da Akademii Navuk. Maładafrontaŭcy razdajuć samarobnyja ściažki.

18.05 Na Praspekcie kala płoščy Jakuba Kołasa źjavilisia try vialikija ściahi, ludzi taksama majuć małyja ściažki. Kala CUMu ź ludźmi — Ziańkovič, Palevikova, Milinkievič, Kulej, Viačorka, Janukievič.

18.03 La CUMU vystupiŭ Juraś Ziańkovič, jon zaklikaŭ usich iści na Akademii navuk. Ludzi (kala 150 čałaviek) pajšli da Akademii. Źjavilisia maleńkija ściažki. Kolkaść ludziej možna acanić na 500—700 čałaviek.

18.00 Kala Akademii navuk raspačałasia ŭstanoŭka sceny. Vystaŭlenaja varta ź liku družyny. Źjavilisia kala dziesiaci ściahoŭ, transparanty. Tutaka prysutničajuć Viktar Ivaškievič, Anatol Sidarevič ź liku arhanizataraŭ šeścia.

17.57 Alaksiej Janukievič i Alaksandar Milinkievič hurtujuć ludziej kala CUMu. Tym časam kala Akademii Navuk pačałasia ŭstanoŭka sceny, vystaŭlenaje ačapleńnie. Tam znachodziacca Julija Kazulina, Anatol Sidarevič, Viktar Ivaškievič. Uźjantyja kala dziasiatka ściahoŭ, jość transparanty.

17.57 Arhanizatary znachodziacca la CUMu.

Na prystupkach Prezydyjumu Akademii navuk taksama pačynajuć źbiracca ludzi. Na hety momant ich kala dźviuch socień. Raściahnuli płakat “Svabodu Kazulinu”.

17.55 Milinkievič u hety momant znachodzicca la CUMU

17.45 Arhanizatary manifestacyi znachodziacca la CUMU.

17.40 Ludzi stajać la Lido i la CUMU. Tam i tam pa 50 čałaviek. Palitykaŭ pakul niama.

17.18 La restaranu "Lido" ŭstaloŭvajuć žaleznyja parkany.

17.16 Hrupa ludziej (moładź) sprabuje prajści dvarami ź Jakuba Kołasa da Płoščy Pieramohi , ale tut usie pierakryta. Tramvai na Jakuba Kołasa nie śpyniajecca.

17.10 Pierakryty padychody z boku Płoščy Pieramohi. Milicyjanty stajać la "Eŭraoptu", "Lanka".

17.06 Płošča całkam pierakryta.

17.00 Milicyjanty stajać łancuhom la Filarmonii. Nie prapuskajuć ludziej da pomnika Jakuba Kołasa, la jakoha sabrałasia niekalki dziasiatkaŭ čałaviek. Za filarmonijaj i «Alimpam» staić niekalki milicejskich aŭtobusaŭ. Pierakryty padychody z Kamaroŭki.

Milicyjanty papiaredžvajuć, što metro nie spyniajecca na Jakuba Kołasa.

Kala Filarmonii kala 100 cicharoŭ. Hetyja siadziać na łaŭkach. Pakul, vizualna, cicharoŭ bolej, čym milicyjantaŭ.

Kamaroŭka zablakavanaja dvojčy: kala Impulsu i kala vychadu z metro.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?