14 TRAŬNIA

Niekalki socień junakoŭ

Štomiesiačnaja akcyja salidarnaści «16» u sieradu sabrała pad ścienami kaściołu Śviatoha Jazepa 300 čałaviek. Tak moładź vykazała padtrymku viernikam, jakija zmahajucca za viartańnie chramu. Ludzi trymali ŭ rukach śviečki, malilisia. Za ŭsim uvažliva nazirali niekalki dziasiatkaŭ specsłužbistaŭ i amonaŭcaŭ. Niedaloka stajaŭ aŭtazak.

Maładziony trymali ŭ rukach litary, jakija ŭtvarali nadpis: «Viarnicie chram viernikam». Akcyja skončyłasia sumiesnym vykanańniem himnu «Mahutny Boža». Paśla moładź pastaviła śviečki da prystupak bažnicy.

Zatrymali dziaŭčat

Kala stancyi metro «Niamiha» milicyjanty zatrymali troch aktyvistak moładzievaha ruchu Nastu Šyškovu, Kasiu Dziadkoŭskuju i Alesiu Kavaleŭskuju. Dziaŭčaty išli na akcyju ŭ bok budynku KDB. Milicyjanty znajšli ŭ ich partrety źnikłych palitykaŭ i śviečki dy zavieźli ŭ RUUS Centralnaha rajonu.

Juraś Ziańkovič raspłacicca

Supracoŭniki milicyi Savieckaha rajonu Miensku zatrymali adnaho z zajaŭnikaŭ «Čarnobylskaha šlachu» siabra Sojmu Partyi BNF Jurasia Ziańkoviča. Na jaho skłali pratakoł pavodle art. 23.34. KaAP («parušeńnie hramadzkaha paradku padčas praviadzieńnia masavych mierapryjemstvaŭ»). Pavodle milicyjantaŭ, kalona demanstrantaŭ padčas «Čarnobylskaha šlachu» vyjšła na prajeznuju častku, spyniŭšy ruch transpartu.

Akcyi ŭ rehijonach

Admietnaściu travieńskaj akcyi salidarnaści stała vyviešvańnie bieł‑čyrvona‑biełych ściahoŭ. Asipovickija «maładafrontaŭcy» 16 traŭnia vyviesili ŭ svaim horadzie niekalki nacyjanalnych ściahoŭ. Ściahi, raściažki i hrafici źjavilisia i na centralnych vulicach Niaśvižu. U Navahradku «maładafrontaŭcy» raspaŭsiudžvali ŭlotki ź infarmacyjaj pra pieraśled pa palityčnych matyvach, razdavali minakam znački «Za Svabodu».U Salihorsku akcyja salidarnaści adbyłasia, niahledziačy na mocny doždž, što ciahnuŭsia akurat tyja 15 chvilinaŭ, kolki j akcyja. Milicyjanty i «cichary» siadzieli ŭ aŭto i nie zaminali ŭdzielnikam.
Za vyviešvańnie raściažak u Niaśvižy ŭ noč na 16‑ha była zatrymanaja aktyvistka Nasta Azarka. Jaje vyklikali na hutarku ŭ RUUS, dzie pałochali adkaznaściu za ŭsie nastupnyja apazycyjnyja akcyi ŭ horadzie.
U Połacku ŭviečary aktyvisty niezarehistravanaha «Maładoha frontu» zładzili pikiet la pomniku śviatoj Eŭfrasińni.
U Mahilovie hrupa aktyvistaŭ z partretami źnikłych i źniavolenych palitykaŭ prajšła centralnymi vulicami.

17 TRAŬNIA

Daškieviču dali inšuju

Lider «Maładoha frontu» Źmicier Daškievič, jaki adbyvaje paŭtara hodu źniavoleńnia za ŭdzieł u niezarehistravanaj arhanizacyi, atrymaŭ lahčejšuju pracu — piłavać doški. Raniej jon ciahaŭ biarvieńnie.

Kazulin sustreŭsia

Palitviazień Alaksandar Kazulin, što adyvaje pakarańnie ŭ kalonii «Vićba‑3», sustreŭsia sa svajakami. Pavodle słovaŭ dački palityka Julii, vyhladaje baćka niabłaha.

Milicyja razahnała fłeš‑mob

17 traŭnia ŭ Horadni musiŭ adbycca fłeš‑mob na znak pratestu suprać vysiakańnia drevaŭ u roznych rajonach horadu. Na haradzienskim błohu źjaviŭsia zaklik zładzić u centry horadu 15‑chvilinnuju akcyju — vyjści na vulicy ź plakatami «Ja dreva. Śsiačycie mianie».
Milicyja taksama cikavicca internetam — u vyznačany čas maładych ludziej čakali supracoŭniki ŭ formie, u cyvilnym i ź videakameraj. Mierapryjemstva rascanili jak niesankcyjavanuju akcyju i pikiet. Va ŭdzielnikaŭ pierapisali dadzienyja, adnaho čałavieka zatrymali, ale paśla vyśviatleńnia asoby adpuścili.

18 TRAŬNIA

Sud nie zadavoliŭ skarhi

Na pasiedžańni Homielskaha abłasnoha sudu namieśniku staršyni abłasnoj arhanizacyi AHP Uładzimieru Kacoru i siabru KCHP‑BNF Uładzimieru Šycikavu było admoŭlena ŭ zadavalnieńni skarhaŭ na rašeńnie sudu Centralnaha rajonu Homielu. Pierad Dniom Voli U.Šycikaŭ dy U.Kacora byli pryznanyja vinavatym i ŭ ździajśnieńni administracyjnaha pravaparušeńnia i asudžanyja na aryšt.

Zabaranili pikiety ŭ padtrymku

Mienharvykankam zabaraniŭ pikiety ŭ padtrymku palitźniavolenaha Andreja Klimava. Zajaŭki na praviadzieńnie 21 i 22 traŭnia kala prakuratury Miensku i SIZA № 1 padaŭ namieśnik staršyni AHP Ihar Šynkaryk. U adkazie za podpisam namieśnika staršyni Mienharvykankamu Mikałaja Miatlickaha havorycca, što pavodle Zakonu ab masavych mierapryjemstvach nie dapuskajecca praviadzieńnie akcyjaŭ na adlehłaści mienš za 50 metraŭ ad prakuratury, a taksama «terytoryjaŭ arhanizacyjaŭ, što zabiaśpiečvajuć abaronazdolnaść, biaśpieku dziaržavy i žyćciadziejnaść nasielnictva».

10 tysiačaŭ podpisaŭ za źmieny

Stolki było sabrana za miesiac. Arhanizatary kampanii raźličvajuć sabrać 50 tys. podpisaŭ pad zvarotam da kiraŭnika dziaržavy, Kanstytucyjnaha sudu, pałaty pradstaŭnikoŭ z zaklikam pryvieści ŭ adpaviednaść z Kanstytucyjaj zakon «Ab svabodzie sumleńnia i relihijnych arhanizacyjach».

20 TRAŬNIA

Pazhon ctudentaŭ

A 17:00 na płoščy Banhałor musiła być akcyja pratestu moładzi suprać admieny lhotaŭ. Kala parku sabrałasia 200 udzielnikaŭ. Placoŭka była ačeplenaja milicyjantami. Byli zatrymanyja Aleś Kalita, Andruś Sarotnik, Franak Viačorka, Andruś Ihnatovič, Andruś Ihnatčyk, Mikałaj Jakušaŭ. Chłopcaŭ kala hadziny pratrymali ŭ RUUS Savieckaha rajonu. Moładź rušyła da skveru imia Janki Kupały, dzie mierkavała praciahnuć mierapryjemstva. Pa darozie zatrymańni praciahvalisia. Na vulicach pa šlachu kalony stajali aŭtazaki. Praciah akcyi adybyŭsia na płoščy Niezaležnaści. Paśla kalona rušyła pa praspekcie ŭ bok Kastryčnickaj. Kala KDB moładź spynili i razahnali amonaŭcy. Na vuł.Haradzki vał zatrymali jašče 12 čałaviek.

21 TRAŬNIA

Janukieviča zabrali ŭ sud z domu

Ranicaj Alaksiej Janukievič byŭ zatrymany ŭ svajoj kvatery supracoŭnikami milicyi. Užo a 15‑j sudździa Savieckaha rajsudu Aksana Relava pakarała jaho štrafam u 30 b.a. (945 tys. rubloŭ). A.Janukieviču, zajaŭniku «Čarnobylskaha šlachu» inkryminavaŭsia artykuł «Parušeńnie paradku arhanizacyi i praviadzieńnia masavych mierapryjemstvaŭ». Za toje samaje atrymała ŭ sudzie Savieckaha rajonu 25 b.v. (775 000 rubloŭ) štrafu aktyvistka AHP Valancina Palevikova.

SP

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна