Novaja pieradača seryi “Praski akcent”.Udzielničajuć Barys Kit, Stanisłaŭ Šuškievič, Pavieł Jakubovič, Kastuś Akuła, Andrej Dyńko dy inšyja. 17 kastryčnika ŭ Prazie były prezydent Čechasłavaččyny i Čechii Vacłaŭ Haveł atrymaŭ premiju imia dabračynnaj dziajački Hano Elenbohien. Haveł adrazu ž pieradaŭ svaju ŭznaharodu redaktaru biełaruskaha tydnioviku “Naša Niva” Andreju Dyńku.

U svajoj pramovie były česki prezydent nazvaŭ hetuju hazetu symbalem biełaruskaj niezaležnaści i vyspaj svabody ŭ Biełarusi. U siońniašniaj pieradačy “Praski Akcent” – hutarka z redaktaram “Našaj Nivy” Andrejem Dyńkom i mierkavańni pra hazetu viadomych ludziej u Biełarusi i pa-za jaje miežami.

(Znatkievič: ) “Spadaru Dyńko, najpierš ja chacieŭ by pavinšavać Vas i “Našu Nivu” z uznaharodaj”.

(Dyńko: ) “Vialiki dziakuj”.

(Znatkievič: ) “Ja dumaju, što da hetych vinšavańniaŭ dałučylisia b mnohija čytačy hazety – jak u Biełarusi, hetak i pa-za jaje miežami. Voś što, naprykład, skazaŭ adzin sa stvaralnikaŭ amerykanskaj kaśmičnaj prahramy, dziejač biełaruskaj emihracyi Barys Kit, jaki ciapier žyvie ŭ niamieckim Frankfurcie-na-Majnie.”

(Kit: ) “Jany ŭsio pakryvajuć, zakranajuć usie najvažniejšyja žyćciovyja pytańni. Heta cudoŭnaja hazeta. Heta najbolš niezaležnaja i patryjatyčnaja biełaruskaja hazeta. Ja ŭvieś čas čytaju jaje. Kali spadar Bykaŭ tutaka žyŭ, dyk my ź im razam dyskutavali, čytali taksama razam. Heta najlepšaja hazeta biełaruskaja”.

(Znatkievič: ) “Spadaru Dyńko, a jak Vy aceńvajecie ŭznaharodu, jakuju Vam pieradaŭ Vacłaŭ Havał – na Vašuju dumku, heta ušanavańnie zasłuhaŭ mienavita “Našaj Nivy” ci usio ž taki bolej znak padtrymki biełaruskaj hramadzianskaj supolnaści, biełaruskich kulturnych inicyjatyvaŭ, jakija ciapier pad mocnym ciskam?”

(Dyńko: ) “Z adnaho boku heta premija nia tolki "Našaj Nivie", ale i ŭsioj našaj niezaležnaj presie – tym vydańniam, jakija vychodziać, i tym vydańniam, jakija byli začynienyja. Heta premija tym žurnalistam, jakija nia majuć mahčymaści pracavać u svabodnych vydańniach. Heta premija tym radyjostancyjam, jakija byli začynienyja albo nie byli zarehistravanyja. Ale heta taksama premija ŭsiamu ruchu, jaki zmahajecca za nacyjanalnaje stanaŭleńnie Biełarusi".

(Znatkievič: ) “Hazeta “Naša Niva” – najstarejšaja lehalnaja hazeta ŭ Biełarusi. Jana była zasnavanaja jašče ŭ 1906 hodzie. U jaje redakcyi ŭ pačatku minułaha stahodździa byli Janka Kupała, braty Łuckievičy, Alaksandar Ułasaŭ, Vacłaŭ Łastoŭski. U kožnym numary na apošniaj staroncy Vy drukujecie imiony redaktaraŭ hazety ad pačatku minułaha stahodździa. Ale, ja tak razumieju, mnohija staviać pad sumnieŭ hetuju ideju pierajemnaści pamiž tahačasnaj i ciapierašniaj “Našaj Nivaj”. Voś što, naprykład skazaŭ, były kiraŭnik Biełarusi Stanisłaŭ Šuškievič, jaki čytaje “Našu Nivu” i nazyvaje jaje “sapraŭdy biełaruskaj” hazetaj.”

(Šuškievič: ) "Jana vidavočna raźličanaja na maładoje pakaleńnie, i moža ja nia ŭsio razumieju, ale mnie zdajecca, što mnohija materyjały tam prosta lohkadumnyja – jany nie dla hazety z takoj histaryčnaj dobraj nazvaj. Ja bajusia, što nia ŭsio ŭsprymaju ŭ śviecie tak, jak treba ŭ naš čas usprymać – nie znachodžu ja tam časta taho, što mnie zdavałasia b možna było by znajści".

(Dyńko: ) "Bačycie, "Naša Niva" – vielmi žyvaja hazeta. Mienavita dziela hetaha jana abudžaje reakcyju ludziej. Dobruju, kiepskuju reakcyju – ale, na ščaście, heta taja biełaruskaja hazeta, jakuju čytajuć. Jana žyvaja. I jana jość lusterkam taho, jakim jość ciapier biełaruskaje hramadztva. "Naša Niva" nastolki mocnaja, nakolki mocnaje biełaruskaje hramadztva. Pahladziecie padšyŭki "Našaj Nivy" – jak tolki ŭ biełaruskim niezaležnym hramadztvie zaniapad, zaniepadaje dumka, ścišajecca puls žyćcia i ŭ "Našaj Nivie".”

(Znatkievič: ) “Kali ŭ 1991-m hodzie “Naša Niva” adnaviła vydańnie, jaje hałoŭnym redaktaram byŭ Siarhiej Dubaviec. Jon kaža, što hazeta pad Vašym kiraŭnictvam biezumoŭna bližej da “Našaj Nivy” pačatku minułaha stahodździa, čym u jahonaje byćcio redaktaram”.

(Dubaviec: ) "Ad pačatku "Naša Niva" była chutčej takim aŭtarskim prajektam, a ciapier heta – hazeta. Heta pradpryjemstva, chaj sabie j nia vielmi vialikaje, ale, na maju dumku, dastatkova ŭpłyvovaje ŭ biełaruskich intelektualnych kołach. Heta prosta inšaja forma isnavańnia peryjodyka. Heta nia aŭtarskaja hazeta z asnoŭnaj zadačaj davać niejkija duchapadymalnyja teksty, vyklikać emocyi, prymušać čakać kožny numar, bo ŭ im abaviazkova budzie niejki siurpryz, niejkaja niečakanka. Takoj była, takoj rabiłasia "Naša Niva" napačatku. A siońniašniaja kamanda robić hazetu, a hazeta – heta technalohija. Prablema ŭ tym, nakolki hetaja hazeta robicca prafesijna. Uličvajučy, što ŭvieś skład redakcyi vielmi małady (im usim krychu za 20), ja liču, što hazeta robicca dastatkova prafesijna. Choć u ich vielmi vialiki zapas rostu".

(Dyńko: ) "Dziakuj, spadaru Dubaviec, za dobryja słovy. Vy ad nas daloka, u Vilni, a my ciapier pracujem u Miensku, ale my dumajem pra tyja samyja prablemy. My b vielmi chacieli, kab "Naša Niva" ŭsprymałasia jak pradpryjemstva i pracavała jak pradpryjemstva. Bo tolki hetak biełaruskaja hazeta moža vytrymlivać kankurencyju z boku rasiejskamoŭnych kankurentaŭ. Što da taho, što "Naša Niva" maładaja hazeta, dyk jaje nia tolki maładyja ludzi robiać, ale maładyja ludzi j čytajuć. Sacyjolahi dajuć nam 70% aŭdytoryi da 30 hadoŭ. Heta značyć, što nam jość kudy raści".

(Znatkievič: ) ““Naša Niva” adnaŭlałasia ŭ 1991 hodzie najpierš jak kulturnictkaje vydańnie. Niekatoryja papikajuć ciapierašniuju hazetu, što jana adyšła ad hetaj kancepcyi. Ale jość čytačy, jakim časam nie staje inšaha. Voś što skazaŭ nakont “Našaj Nivy” namieśnik staršyni partyi BNF, prafesar Jury Chadyka”.

(Chadyka: ) “"Naša Niva" na siońniašni dzień – adna z najlepšych biełaruskich hazet. Jana adroźnivajecca lakaničnaściu, jasnaściu dumak (heta, mabyć, zasłuha redaktara), davoli šyrokim spektram pytańniaŭ, jakija jana ŭzdymaje. Adzinaje, čaho joj, na moj hust, nie chapaje – bolš spakojnaha, hruntoŭnaha analizu dla ludziej, jakija nieabyjakava staviacca da palityčnych prablem".

(Znatkievič: ) “Spadaru Dyńko, ci pahadziciesia Vy, što “Naša Niva” mała analizuje palityčnyja pracesy ŭ Biełarusi?”

(Dyńko: ) "I mnie nie staje palityki ŭ "Našaj Nivie". Mnie jašče nie staje haspadarki ŭ "Našaj Nivie", nie staje sportu, nie staje navuki i technalohij. Ale čamu ž nie staje palityki? Bo palityki nie staje cełamu našamu hramadztvu. Čamu nie staje haspadarki ŭ "Našaj Nivie"? Bo vielmi mała biełaruskich biznesoŭcaŭ havorać biełaruskaju movaju. Całkam rasiejskamoŭny naš biznes, taksama jak i sport. A dzie ž tady heta ŭsio budzie ŭ "Našaj Nivie", kali hetaha niama ŭ hramadztvie? Ale dajcie viery: jak tolki abudzicca biełaruskaja palityka, stanie jaje bolej i ŭ "Našaj Nivie".”

(Znatkievič: ) ““Naša Niva” karystajecca klasyčnym pravapisam – kali nie pamylajusia, u 1998 hodzie, navat musiła adstojvać hetaje prava ŭ sudzie. Ale ž u biełaruskich škołach hetamu pravapisu nia vučać. Voś što kaža hałoŭnaja redaktarka “Biełorusskoj diełovoj haziety” Śviatłana Kalinkina.”

(Kalinkina: ) “Padabajecca mnie toje, što šmat na jakija prablemy – i palityčnyja, i ekanamičnyja, i kulturnyja – hetaje vydańnie maje svoj pohlad. I vielmi časta tam jość cikavyja histaryčnyja paraleli toj ci inšaj źjavie, što mnie dapamahaje asensoŭvać toje, što adbyvajecca siońnia. Asabista ja nie čytaju rehularna hetaje vydańnie, bo ŭ mianie jość składanaści z movaj, na jakoj tam publikujucca materyjały. Mova, jak i kožny arhanizm, raźvivajecca. I mnie zdajecca. što prytrymlivacca tych praviłaŭ hramatyki, arfahrafii, leksyki, jakija byli ŭ pačatku minułaha stahodździa, heta nie zusim arhaničnaja źjava".

(Dyńko: ) “Viedajecie, heta ž viečnaja sprečka. Kolki žyvie Biełaruś, stolki, vidać, hetaja sprečka budzie. Absalutna toje samaje, što skazała spadarynia Kalinkina, mnie kažuć maje baćki – ludzi, jakija taksama vučylisia ŭ saviecki čas. Ale heta nie ŭ majoj voli vyrašać. Tut navat nia moža być nijakich sprečak, bo jość peŭnaja tradycyja. "Naša Niva" zaŭždy vychodziła hetam pravapisam, jana musić vychodzić hetym pravapisam. A historyja, ja dumaju, pryviadzie ŭsie hetyja sprečki da niejkaha narmalnaha nazoŭniku".

(Znatkievič: ) “Jašče adna, bolš kankretnuju moŭnuju zaŭvahu vykazaŭ hałoŭny redaktar hazety “Sovietskaja Biełoruśsija” Pavał Jakubovič”.

(Jakubovič: ) “Bolš za ŭsio mnie padabajecca ŭ hetaj hazecie jaje surjozny intelektualny patencyjał. Heta jaje adroźnivaje ad mnohich medyjaŭ Biełarusi, tamu ja – stały čytač hetaj hazety, i zaŭždy znachodžu ŭ joj dla siabie šmat cikavaha. Mahčyma, da nehatyŭnych bakoŭ možna adnieści charakterny dla takich elitarnych vydańniaŭ raźlik na elitarnaha ž čytača. Prablemy pašyreńnia čytackaj aŭdytoryi icnujuć zaŭsiody. Ja maju jašče adnu zaŭvahu, jakaja mnie zdajecca nadzvyčaj istotnaj. Ja pra jaje nieadnojčy kazaŭ i šanoŭnamu Andreju Dyńku i supracoŭnikam hetaj hazety. Heta ŭžyvańnie słova “žyd”, kali havorka idzie pra habrejaŭ. Mnie zdajecca, što heta istotna ŭpłyvaje na imidž takoj surjoznaj kulturalahičnaj hazety. Dla habreja słova “žyd” zaŭždy budzie vyklikać ahidu da taho, chto jaho vymaŭlaje. I spasyłki na tradycyju ci na niešta jašče tut absalutna niedapuščalnyja. Ja pra heta pisaŭ u siabie. Tamu mnie chaciełasia b kaleham pažadać, kab jany i na hetuju abstavinu źviarnuli ŭvahu, bo nasamreč hazeta nadzvyčaj aktualnaja, cikavaja i, vierahodna, patrebnaja dla abudžeńnia nacyjanalnaj śviadomaści biełarusaŭ”.

(Znatkievič: ) “Spadaru Dyńko, nam taksama słuchačy časam zakidali užyvańnie słova “žyd”, što Vy skažacie nakont słova hetaha słova?”

(Dyńko: ) “Ja dumaju, što na hetaje pytańnie spadaru Jakuboviču niadaŭna vielmi dobra adkazaŭ jahony kaleha, ministar infarmacyi Biełarusi Uładzimier Rusakievič, jaki pracytavaŭ daŭniuju biełaruskuju prymaŭku: "Treba žyć, jak bratom, a handlavacca, jak žydom", a paśla patłumačyŭ svaim rasiejskim haściom, što značyć "žyd" pa-biełarusku, lehitymizujučy hetaje słova. Ad siabie dadam, što my z pavahaju stavimsia da taho mierkavańnia, jakoje ahučyŭ spadar Jakubovič. I ŭličvajučy, što hetaje słova, jakoje narmalna bytavała ŭ biełaruskaj movie, ciapier, paśla trahičnaha XX-ha stahodździa, vyklikaje niepryjemnyja asacyjacyi ŭ habrejskaj častki našych čytačoŭ, my raim našym aŭtaram jaho ŭnikać na staronkach hazety".

(Znatkievič: ) “Inšy stały čytač “Našaj Nivy” – piśmieńnik Kastuś Akuła, jaki žyvie ŭ Kanadzie chvalić hazetu prykładna za toje ž, za što i spadarynia Kalinkina”.

(Akuła: ) "Možacie majo imia i proźvišča dałučyć, kab pavinšavać "Našu Nivu". Padabajecca mnie toje, što jany ŭ historyju našuju załaziać, papularyzujuć".

(Znatkievič: ) “A voś krytyka na Vaš adras u spadara Akuły absalutna supraćlehłaja, tamu, što kazała redaktarka “Biełorusskoj diełovoj haziety”.”

(Akuła: ) “Na “Našu Nivu" ja hnievajusia. Čatyry numary tamu ŭ "Našaj Nivie", pieršaja bačyna, na pravym vuhle, pryhałoŭnym zahałoŭkam jość takoje – "Čamu vučać našych dziaciej u škole?" Kožny durań viedaje čamu vučać – kab razumnyja byli. Akazvajecca, jany heta ŭziali z rasiejskaha "čiemu naučajut?" Paśla słova "vučać" u biełaruskaj movie maje być nazoŭnik u rodnym skłonie – "čaho vučać?" Albo "žanicca na dziaŭčynie". I heta ŭ ich fihuruje. Ale ž pravilna "žanicca ź dziaŭčynaj". I ja mahu jašče bolš prykładaŭ dać".

(Dyńko: ) “Voś, bačycie, i my nie biez hrachu, i my nie bieź biady. Pytańnie moŭnaje kultury vielmi aktualnaje dla Biełarusi. Jano vielmi balučaje i vielmi važnaje, i ja harantuju, što my i nadalej budziem usialakuju ŭvahu nadavać pytańniu moŭnaj kultury. Što da kankretnych vypadkaŭ, to ŭličvajcie jašče, što ŭ biełaruskaj movie ciapier dosyć liberalnyja normy, uličvajučy, što jość normy adnyja, normy druhija, normy trecija. I "Naša Niva" imkniecca prynamsi być uvažlivaju da hetaha raznaboju, jaki realna isnuje ŭ movie. My navat dapuščajem na staronkach našaj hazety "trasianku", słenh, dyjalektyzmy – heta vitajem, bo heta ŭzbahačaje biełaruskuju movu. Tut jość ŭ hetym naš hrech, ale ź inšaha boku ŭ takich vypadkach jość častka i sprečnaje, navatarskaje redakcyjnaje palityki".

(Znatkievič: ) “Darečy, spadar Akuła, jašče pachvaliŭ “Našu Nivu” za aściarožnaść u aśviatleńni palityčnych pytańniaŭ. Spadaru Dyńko, a ci davodzicca Vam časam zajmacca samacenzuraj nie tamu, što hazeta žadaje zachavać pavažlivy ton, uzvažanaść, a prosta praz bojaź za dalejšaje isnavańnie vydańnia?”

(Dyńko: ) "Nie, nie i nie. Ale naša hazeta maje svaju pazycyju. My ličym, što niemahčyma ŭ palityčnych dyskusijach, jak i ŭ kulturnych dyskusijach, jak i ŭ navukovych dyskusijach, vychodzić za ramki peŭnaha tonu. U nas jość svaja aŭdytoryja, jakaja maje svaje pohlady na toje, što jość dapuščalna, a što jość niedapuščalna. Heta adno. Druhoje – ja dumaju, što vielmi mnoha škody Biełarusi ŭ minułym zrabiŭ toj ekstremizm u palityčnych pazycyjach, u kulturnych pazycyjach, jaki byŭ zapazyčyny, darečy, z rasiejskaje dumki, z rasiejskaje palityki i z rasiejskaha narodnictva. Kali my pabačym našuju susiedku Ŭkrainu – tam taksama histaryčna samyja radykalnyja palityki vychodzili z Uschodniaj Ŭkrainy, tady jak z Zachodniaje Ŭkrainy, dzie panavała tradycyja hramadzianskaje supolnaści, dzie panavała aŭstryjskaja tradycyja, vychodzili našmat bolš pamiarkoŭnyja palityki. I ja dumaju, što vielmi važna dla Biełarusi na budučyniu znajści, namacać toje ŭmieńnie paźbiahać ekstremizmu. Nia viedaju, ja nie nazvaŭ by heta centryzmam, bo, vidavočna, "Naša Niva" nia jość centrysckaju hazetaju. Ale heta toje ŭmieńnie znachodzić nacyjanalny kampramis, hramadzianski kampramis, bieź jakoha nia moža być ustojlivaje niezaležnaści i stabilnaha raźvićcia našaj krainy”.

(Znatkievič: ) “To bok heta – śviadomaja pazycyja hazety, i nikoli nie było nijakich vypadkaŭ, kali Vam davodziłasia strymlivać siabie, viedajučy, što za niešta, što Vy, mahčyma, chacieli b skazać svaim čytačam, hazetu mohuć začynić?”

(Dyńko: ) "Moža my prosta nia viedajem taho, što treba było b skazać našym čytačam i za što mohuć začynić našuju hazet. Chaj čytačy nam heta paviedamiać".

(Znatkievič: ) “Spadaru Dyńko, za apošnija hady kolkaść vostrych, jarkich niedziaržaŭnych vydańniaŭ u Biełarusi značna źmienšyłasia. Kardynatar ruchu “Zubr” Uładzimier Kobiec kaža, što “Naša Niva” samim faktam svajho isnavańnia robić vialikuju spravu”.

(Kobiec: ) "Toje, što siońnia drenna, drenna nia tolki dla "Našaj Nivy", ale naahuł dla sytuacyi sa svabodaj słova. My viedajem, što adna za adnoj začyniajucca niezaležnyja hazety, adbyvajecca cisk z boku ŭłady. Niemahčymaść pracavać dla redakcyjaŭ, niemahčymaść vychodzić. I toje, što ŭ hetych varunkach "Našaj Nivie" udajecca vychodzić, taksama samo pa sabie ŭžo cud".

(Znatkievič: ) “Ale ž tut jość šmat niebiaśpiekaŭ. Adna ź ich – jak trymać standarty žurnalistyki, kali niama kankurencyi. I niekatoryja vinavaciać “Našu Nivu”, što jana hetyja standarty nie zaŭsiody ŭtrymlivaje. Voś što kaža staršynia Tavarystva biełaruskaj movy Aleh Trusaŭ”.

(Trusaŭ: ) “Padabajecca dyzajn, viorstka i histaryčnyja materyjały, asabliva źviazanyja z architekturaj i archiealohijaj. Taksama vielmi dobra, što jany dajuć tvory maładych aŭtaraŭ, jakija raniej nidzie nie drukavalisia. Nie padabajecca toje, što hazeta kryšačku "žaŭtavataja". Časam dajucca niepravieranyja fakty, časam vyśmiejvajucca niekatoryja padziei, ludzi, jakija taho vartyja taho. Uzrovień krychu ad "Navinak". Ja pažadaŭ by redakcyi być bolš uzroŭnievaj hazetaj, tamu što nia treba chleb u "Navinak" pierachoplivać".

(Dyńko: ) “Naša Niva” – zubastaja hazeta. My – hazeta, my nia orhan niejkaje siły. Naša śviadomaja pazycyja – heta poŭnaja niezaležnaść hazety ad lubych palityčnych siłaŭ, i vielmi krytyčny nastroj u dačynieńni da ŭsich. Heta toje, za što nas kuplajuć. Kali my pierastaniem być zubastymi i niezaležnymi, my stracim hrošy, my stracim čytača. Što da "žaŭcizny", ja b nie nazvaŭ heta ŭsio "žaŭciznoj". Bo, bačycie, spadar Jakubovič ličyć nas praźmierna intelektualnymi. Ja dumaju, što "Naša Niva" ciapier jość adzina takoj, jakoj jana moža być, jakoj dazvalaje joj być ciapierašniaja palityčnyja, ekanamičnaja, kulturnaja sytuacyja ŭ krainie. Davajcie mianiać našu krainu, davajcie budavać našu krainu – razam budzie budavacca "Naša Niva".”

(Znatkievič: ) “Ale voś, naprykład, niekatorych pakryŭdziła, kali “Naša Niva” nazvała biełaruskaha pryzera na Alimpijadzie, Hryšyna, “chalaŭščykam”.”

(Dyńko: ) "My ŭkładali ŭ heta vielmi dobry sens. Nu "chalaŭščyk", małajčyna, vyciahnuŭ taki!"

(Znatkievič: ) “Spadaru Dyńko, adno ź dziaržaŭnych vydańniaŭ niejak reklamavała siabie jak hazeta dla tych, chto prymaje rašeńni. Pavał Jakubovič, hałoŭny hetaktar hazety prezydenckaj administracyi “Sovietskaja Biełoruśsija” skazaŭ, što na svoj žal, nia bačyŭ “Našu Nivu”, na stałach vysokich pradstaŭnikoŭ ułady. A voś što skazaŭ namieśnik ministra kultury Valery Hiedrojc.”

(Hiedrojc: ) “Možna skazać, što apošni numar dzieści paŭhoda nazad bačyŭ. Tamu što, napeŭna, ŭ mianie prosta času nie chapaje. I dziaržaŭnyja hazety, za vyklučeńniem troch, nie čytaju”.

(Znatkievič: ) “Skažecie, spadaru Dyńko, pavodle Vašych nazirańniaŭ, ci čytajuć “Našu Nivu” pradstaŭniki ŭłady?”

(Dyńko: ) "Kali j čytajuć, to nia kožny ź ich, vidać, maje śmiełaść u hetym pryznacca. A tyja, što nie čytajuć, dyk ja tut tak skažu – treba b našym pradstaŭnikam ułady mienš hladzieć na toje, jak pahladziać na ichnuju palityku i na toje, što jany robiać, za miažoju, a bolš hladzieć na toje, jak heta aceńvaje biełaruski narod, ichnyja vybarcy. Tady jany i biełaruskija hazety buduć bolš čytać, i ŭvohule, buduć mienš bajacca chadzić pa vulicach".

(Znatkievič: ) “I apošniaje pytańnie. "Naša Niva" ciapier maje nakład kala 5 tysiač. Ci takaja ličba pieradvyznačanaja stanam biełaruskaj movy, biełaruskaj kultury, ci Vy bačycie niejkija kroki, kab pašyryć čytackuju aŭdytoryju?"

(Dyńko: ) "Hetaja ličba nie pieradvyznačanaja. My starajemsia, kab my stali bolš prafesijnaj hazetaj, bolš infarmacyjnaj hazetaj, bolš jasnaj hazetaj, kab pavialičyć hetuju ličbu. Da čytačoŭ, tych, chto moža, ja źviarnusia z prośbaj, jak zaŭsiody: achviarujcie hrošy mienavita na reklamu "Našaj Nivy", kab ludzi viedali, što vychodzić u Miensku biełaruskaja hazeta z sapraŭdnym biełaruskim pravapisam, z sapraŭdnaj biełaruskaj movaj, sapraŭdy niezaležnaja. Bo nia ŭsie ž viedajuć. Jak dajści ciapier biełaruskim vydańniam da čytača? Heta nia tak prosta".

Alaksiej Znatkievič, Praha.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0