Va ŭzroście 65 hod pajšoŭ z žyćcia vybitny hramadski aktyvist, kaardynatar arhkamitetu BCHD u Vałožynie Hieorhij Mikałajevič Karžanieŭski.

Hieorhij Mikałajevič naradziŭsia 2 studzienia 1949 h. u vioscy Aŭdziejevičy Navahrudskaha rajona. U 1967 h. skončyŭ Pinski hidratechnikum, a ŭ 1977 h.– Biełaruskuju sielskahaspadarčuju akademiju pa śpiecyjalnaści inžynier-hidratechnik. U 1977 hodzie byŭ uhanaravany dypłomam «Za lepšuju navukovuju studenckuju pracu ŭ SSSR». Hieorhij Mikałajevič pracavaŭ na budaŭnictvie leninhradskaj AES, Vilejska-Minskaj vodnaj sistemy, na pradpryjemstvie «Minskvodstroj», pazaštatnym karespandentam vydańniaŭ «Polesskaja pravda», «Znamia Junosti», «Sovietskaja Biełaruś», «Sielskaja hazieta», «Słava pracy» i inš..

Hieorhij Mikałajevič pachodziŭ sa staražytnaha šlachieckaha rodu Karžanieŭskich, pieršaja ŭzhadka pra jaki datujecca jašče časami VKŁ. Prodki Hieorhija Mikałajeviča byli ŭdzielnikami paŭstańnia 1794 hoda pad kiraŭnictvam Kaściuški, paŭstańnia 1830-1831 hadoŭ, paŭstańnia K. Kalinoŭskaha 1863 hoda. Hieorhij Karžanieŭski ŭvieś čas adčuvaŭ nieparyŭnuju suviaź ź minuŭščynaj. Apošnim časam Hieorhij Mikałajevič rychtavaŭ da vydańnia svaju knihu «Mikoła Husoŭski i jaho čas», ale apublikavać nie paśpieŭ. U rukapisach knihi aŭtar źviartajecca da Maci Božaj, raskazvaje ab sv. Jaceku Adravonžu i Mikole Husoŭskim, radzima jakoha, mahčyma, była akurat u Vałožynskim krai

U 1951 hodzie baćku Hieorhija Karžanieŭskaha, Mikałaja Navumaviča, jaki admoviŭsia ŭstupać u kałhas, abvinavacili pa troch artykułach, u tym liku ŭ špijanažy i padrychtoŭcy ŭzbrojenaha paŭstańnia suprać savieckaj ułady. Baćku vysłali ŭ respubliku Komi, dzie toj znachodziŭsia spačatku ŭ turmie, a potym na pasialeńni. Chacia reabilitavany Mikałaj Navumavič byŭ u 1990-m, damoŭ patrapić zmoh tolki ŭ 1993 hodzie. Hieorhij Mikałajevič šmat razoŭ naviedvaŭ Komi, zmahajučysia za vyzvaleńnie baćki, sabraŭ i apublikavaŭ źviestki ab zahinuŭšych achviarach HUŁAHu, ustalavaŭ na miescy łahiernych pachavańniaŭ Biełaruskija Kryžy pamiaci. Ušanavańnie prodkaŭ zaŭsiody było dla Hieorhija Mikałajeviča adnym z hałoŭnych pravił u žyćci.

Apošnija niekalki hod Hieorhij Mikałajevič samaachviarna zmahaŭsia suprać biaźmiežža vałožynskich čynoŭnikaŭ, zrabiŭ šmat, kab spynić budaŭnictva žyłych damoŭ na miescy masavych pachavańniaŭ achviaraŭ Chałakostu na Vałožynskim stadyjonie i ŭšanavać pamiać zahinuŭšych: ładziŭ sustrečy ź nieabyjakavymi ludźmi, arhanizoŭvaŭ pikiety, zbory podpisaŭ u Biełarusi i za miažoj, źviartaŭsia da čynoŭnikaŭ usich uzroŭniaŭ…

Šmat sił addaŭ Hieorhij Mikałajevič zmahajučysia suprać niezakonnaha, u abychod ekałahičnych normaŭ, budaŭnictva śvinakompleksu pablizu Nalibockaj puščy. Na dumku H.M.Karžanieŭskaha, toje, ź jakim hrebavańniem ekałahičnych normaŭ pabudavany śvinakompleks, moža pryvieści da ekałahičnaj katastrofy ŭ Vałožynskim rajonie.

Hieorhij Mikałajevič nikoli nie staviŭ svajoj zadačaj krytyku ŭładaŭ ci biznesoŭcaŭ. Jon źviartaŭsia da ŭsich, da kaho tolki moh, sa svaimi raspracavanymi prapanovami kab «…uratavać pryrodu rodnaha Kraju, svaju ziamlu, svaju vadu, svaje lasy — kab ludzi vyžyć zmahli».

Praz svaju dziejnaść, jak u savieckija časy, tak i ŭ naviejšaj historyi, Hieorhij Mikałajevič nieadnarazova padviarhaŭsia cisku.

Pamior Hieorhij Karžanieŭski 20 vieraśnia ŭ vyniku insulta. Imša na pachavańnie prajšła ŭ Vałožynskim kaściole śviatoha Juzafa, pachavańnie adbyłosia 21 vieraśnia ŭ vioscy Niahnievičy Navahrudskaha rajona.

Biełaruskaja Chryścijanskaja Demakratyja ščyra smutkuje z pryčyny śmierci Hieorhija Mikałajeviča i vykazvaje ščyryja spačuvańni jaho rodnym i blizkim. Hieorhij Mikałajevič byŭ vielmi śmiełym i mužnym čałaviekam, čałaviekam šlachieckaha honaru, aktyŭnym i metanakiravanym aktyvistam, patryjotam svajoj ziamli, zmaharom za śvietłuju budučyniu Biełarusi.

Viečny adpačynak daj jamu, Hospadzie, a Śviatło viečnaje niachaj jamu śviecić!

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?