Sioleta ŭ Biełarusi čakajecca nizkaja viesnavaja pavodka, paviedamiła na pres-kanfierencyi 11 sakavika ŭ Minsku načalnik adździeła hidrałahičnych prahnozaŭ Respublikanskaha centra pa hidramietearałohii, kantroli radyjeaktyŭnaha zabrudžańnia i manitorynhu navakolnaha asiarodździa Maryna Nahibina. 

Pavodka na Prypiaci. Fota Siarhieja Płytkieviča

Pavodka na Prypiaci. Fota Siarhieja Płytkieviča

Razam z tym, zaznačyła jana, mahčymyja i niespryjalnyja nastupstvy. «Mohuć naziracca zatapleńni račnymi vodami abjektaŭ haspadarańnia i pryvatnych damoŭ u zonach pavyšanaj ryzyki (naprykład nizkaŭzroŭnievyja masty i zabudovy ŭ pojmach rek). Tak, pavodle źviestak MNS, zatopleny aŭtamabilny most cieraz raku Sož i aŭtadaroha Paradzina — Zasožža kala vioski Paradzina ŭ Mścisłaŭskim rajonie Mahiloŭskaj vobłaści. Taksama ŭ vypadku značnych apadkaŭ mahčymyja padtapleńni daždžavymi vodami panižanych učastkaŭ reljefu, nie źviazanych niepasredna z rekami. Razam z hetym panižeńnie vodnaści rek i vadajomaŭ pry deficycie apadkaŭ moža ŭskładnić vodahaspadarčuju dziejnaść i pahoršyć ekałahičny stan», — zaznačyła śpiecyjalist. 

Pavodle jaje słoŭ, na bolšaści rek viesnavaja pavodka zaraz farmirujecca va ŭmovach deficytu apadkaŭ i adsutnaści na terytoryi krainy śniežnaha pokryva. «Vyznačalnymi faktarami, što ŭpłyvajuć na charaktar pavodki, źjaŭlajucca ŭmovy nadvorja ŭ sakaviku: apadki i tempieratura pavietra. Najaŭny sutačny chod tempieratury pavietra sadziejničaje stracie pavierchnievaha ścioku na vyparvańni dniom i vychałodžvańni nočču», — zaznačyła Nahibina. 

Jana taksama paviedamiła, što «maksimalnyja značeńni ŭzroŭniaŭ vady viesnavoj pavodki ŭ basiejnach Zachodniaj Dźviny, Niomana, Vilii, Dniapra, Biareziny i Soža prahnazujucca značna nižejšymi za siarednija šmathadovyja maksimumy i blizkimi da maksimalnych značeńniaŭ uzroŭniaŭ vady viasnoj 2014 hoda, heta značyć blizkimi da nižejšych značeńniaŭ za pieryjad nazirańniaŭ». 

Pavodle prahnozaŭ sinoptykaŭ, u vyniku prachodžańnia nizkaj pavodki pojmiennyja ziemli ŭzdoŭž rek buduć zalityja vadoj viasnoj tolki na asobnych učastkach i na niepraciahły čas, značnych zatapleńniaŭ račnymi vodami prybiarežnych terytoryj nie čakajecca. «Na rekach basiejnaŭ Zachodniaha Buha i Prypiaci farmiravańnie viesnavoj pavodki pakul nie čakajecca, raźvićcio daždžavych pavodak viasnoj mahčymaje tolki pry vypadańni značnaj kolkaści apadkaŭ», — zaznačyła načalnik adździeła. 

Sinaptyčnaje stanovišča ŭ studzieni—lutym hetaha hoda abumoviła rost uzroŭniaŭ vady, kryhałom rek i ačyščeńnie ich ad lodu raniej za zvyčajnyja terminy — u siarednim na miesiac; zima ŭ cełym charaktaryzavałasia nieadnarodnym tempieraturnym režymam ź pieravahaj ciopłaha nadvorja i z-za hetaha niaŭstojlivym zalahańniem śniežnaha pokryva; u vyniku nieadnarazovych zimovych adlihaŭ na ŭsich rekach sfarmiravalisia ŭ studzieni i lutym zimovyja pavodki za košt pavierchnievaha i ŭnutryhlebavaha ścioku, vychadu vady na pojmu nie adznačałasia, i niebiaśpiečnych značeńniaŭ uzroŭni vady nie dasiahali. 

Pavodle słoŭ ekśpierta, nazirańni za hidrałahičnym režymam rek apieratyŭna pravodziacca na 64 vodapastach, pastupaje taksama infarmacyja z 42 pastoŭ z Rasii, Ukrainy, Litvy, Łatvii, Polščy.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?