Alaksiej Kamok čakaje prysudu. Fota: Andrej Davydčyk: Andrej Davydčyk, dev.by

Alaksiej Kamok čakaje prysudu. Fota: Andrej Davydčyk: Andrej Davydčyk, dev.by

«Ja ŭsio ž taki adrefleksuju svaje adčuvańni apošnich dzion ad pracesu nad Alaksiejem K. i roli advakatury ŭ Biełarusi», — napisała na Facebook Darja Alpiern-Katkoŭskaja, staršy juryst firmy «Ściepanoŭski, Papakul i partniory», partnioram jakoj taksama jość advakat Alaksieja Kamka Taćciana Ihnatoŭskaja.

IT-biźniesoviec Alaksiej Kamok byŭ pryznany vinavatym u niezakonnaj pradprymalnickaj dziejnaści i raspaŭsiudzie parnahrafii, za što atrymaŭ 6 hod kałonii ŭzmocnienaha režymu z kanfiskacyjaj majomaści.

«Naša Niva» pryvodzić tekst Alpiern-Katkoŭskaj biez skarotaŭ.

***

Hadoŭ ź dziesiaci, kali nie raniej, ja maryła stać advakatam. Ja skončyła jurfak BDU pa śpiecyjalnaści «Advakatura i nataryjat» (choć bolšaść maich adnahrupnikaŭ irvałasia na pierśpiektyŭnuju śpiecyjalizacyju «Hasp. prava»). Ale ŭžo ŭ momant raźmierkavańnia, paśla vučoby z 3 kursu na śpiecyjalizacyi advakatura, mnie stała absalutna ŭsio kančatkova zrazumieła i vidavočna (dziakuj dobrym vykładčykam za ščyraść), što ŭ advakaturu ja nie pajdu. Bo prosta nie mahu.

Tak ja stała pracavać juryskonsultam, a potym jurystam, jaki akazvaje jurydyčnyja pasłuhi biznesu.

Mnie vielmi padabajecca maja praca. Ja piaščotna lublu svaje pracoŭnyja śpiecyjalizacyi — rekłamu, farmaceŭtyku i miedpasłuhi, FMCG [tavary štodzionnaha popytu — NN]. Ja vielmi lublu svaich klijentaŭ. Mnie pryjemna, kali jany pišuć słovy padziaki ci mnie pryjemna, kali ja baču plon svajoj pracy — rekłamu na vulicach, kramy, što adkrylisia, uvod novaj liniejki papularnych brendaŭ, dobruju pracu klijenckich słužbaŭ, u mianie vysačeznaja łajalnaść da brendaŭ, što absłuhoŭvaju, i ja uśmichajusia i čaściej za ŭsio kuplaju pradukty ci pasłuhi Klijentaŭ. Časam ja vielmi pieražyvaju, kali klijenty prymajuć rašeńni nie dziejničać pa rekamiendavanym mnoj scenary ci nie vykarystoŭvajuć padrychtavanyja mnoj abo nami (usio ž taki asobnaje zadavalnieńnie być častkaj kamandy) dakumienty, abo raptam ździajśniajuć niejkija dziejańni, što supiarečać abo vielmi zaminajuć i ŭskładniajuć atrymańnie vyniku ad našaj jurydyčnaj dapamohi. I tym nie mienš, dziciačaja mara stać advakatam u zvyčajnym, narmalnym razumieńni hetaha słova — nie realizavanaja, i nia adrefleksavanaja da kanca.

Ja ŭpeŭnienaja, dla taho, kab adčuvać siabie realizavanym u prafiesii, vielmi važnym faktaram źjaŭlajecca asałoda i zadavalnieńnie ad zroblenaj pracy. Adčuvańnie vyniku. Zadavalnieńnie i ŭdziačnaść klijenta. Kali pamiž jakaściu akazanaj pasłuhi i vynikam, a taksama adčuvańniem Klijenta jość pramaja pryčynna-vynikovaja suviaź. U krainie, dzie mienš za 1% apraŭdalnych prysudaŭ pa kryminalnych pracesach, takoj suviazi pamiž pracaj advakata i vynikam — niama. Voś hetyja 0,04% u hod (!!!) — ličba, što vahajecca štohod u rajonie dziasiataj paśla nula, i jakuju ŭśviadomić ja nie mahu ŭžo dziesiać hod. Tym, chto sutykaŭsia z kryminalnym pracesam u Biełarusi, viadoma, što najlepšym vynikam jość pryznačeńnie pakarańnia ŭ pamiery adbytaha i ŭ suviazi z hetym vyzvaleńnie z zały sudu. Pry hetym, u čałavieka zastajecca sudzimaść i ŭsie nastupnyja za hetym abmiežavańni pravoŭ. Advakat na stadyi śledstva, pa maich nazirańniach, jość asobaj, jakaja padtrymlivaje ŭstojlivuju suviaź pamiž blizkimi i abvinavačanym, a taksama nie dazvalajuć śledstvu valić pravavoje biazładździe roznaj stupieni. U pracesie čaściakom metaj pośpiechu advakata jość pierakvalifikacyja dziejańniaŭ abvinavačanaha na bolš lohkija častki abo artykuły kryminalnaha kodeksu. Ja čytała rezalutyŭnyja častki prysudaŭ — miarkujecca, što sud maje dać acenku dokazam, ale ŭ rezalutyŭkach ja nie baču toje, što možna nazvać intelektualnaj acenkaj, uzvažvańniem, sumnievam, roŭnym padychodam da dokazaŭ śledstva i advakata. Čaściej za ŭsio — farmalny pieralik dokazaŭ, zdabytych śledstvam i słovy «što paćviardžaje vinavataść abvinavačanaha».

U spravie taho ž Alaksieja K. dokazam jość atrymanaja nienaležnym šlacham nieviadoma adkul razdrukoŭka rachunku, i nastupnyja ahlady śledčym staronak, u jakich śledčy, nasupierak paniaćciu «ahlad», vykazvaje acenačnyja mierkavańni ab toj ci inšaj infarmacyi na internet-staronkach i dokazy joju jakich-niebudź faktaŭ.

Darja Alpiern-Katkoŭskaja. Fota z asabistaj staronki ŭ fejsbuku.

Darja Alpiern-Katkoŭskaja. Fota z asabistaj staronki ŭ fejsbuku.

Ja čuła napeŭna amal ad dziasiatka advakataŭ, jak kali jany byli maładymi, kožny raz paśla pastanovy niespraviadlivaha prysudu jany hałasili ad biezdapamožnaści i niespraviadlivaści. Potym heta prajšło. Ja nie dumaju, što jany stali čerćviejšymi ci horšymi, napeŭna, prosta krychu bolš žorstkimi jak prajava bieražlivaści da siabie ŭ niepieraadolnaj situacyi.

Jašče asobnaje nazirańnie. Na žal, advakaty značna čaściej za nas vymušanyja sutykacca z drobnaj nialudskaściu roznych nievialikich pasad. Maralnaja katastrofa našaj krainy šmat u čym u tym, što nižejšyja dziaržaŭnyja rabotniki kštałtu milicyjantaŭ u sudach, sakrataroŭ, achoŭnikaŭ, jakija pracujuć za našy z vami padatki, mnohija ź ich ludzi, pazbaŭlenyja minimalnych maralnych, čałaviečych, empatyčnych jakaściej. Učora ŭ sudzie z zały nie vyjšła jašče čałaviek 20, kali mient, jakomu nie pierad kim navat tam było vysłužvacca, pačaŭ vyciahvać za ruki žonku Alaksieja, jakaja padyšła da krataŭ skazać niekalki słoŭ lubamu, jakoha asudzili na 6 hadoŭ. Čaho varta było jamu moŭčki dačakacca, pakul vyjduć usie, i prapanavać joj vyjści, daŭšy joj adnu chvilinu blizkaści praz kraty z mužam? Voś hetaja bytavaja štodzionnaja płoskaja niasmačnaja nialudskaść da bližniaha ŭčora bolš za ŭsio vybiła mianie z kalainy, bolš za apuščanyja vočy sudździ, ni razu nie ŭźniatyja ŭ zału, abo miataść i stušavanaść prakurora (darečy, śviežy pradukt jurfaka — hod jak skončyŭ).

Čamu ja heta pišu. Ja ciapier na stažyroŭcy ŭ advakatury. Usio ž taki hetaja karma napatkała mianie, u suviazi z abjadnańniem advakatury i jurpasłuh dla biźniesu ŭ nas bolšaść kaleh pierajšła ŭ advakaturu i stała tak zvanymi «nietradycyjnymi» advakatami — taksama pracujuć pieravažna tolki ź biznesam, biez udziełu ŭ kryminalnych i tradycyjnych hramadzianskich pracesach (šlubnyja i žyllovyja sprečki). Ja šmat hod supraciŭlałasia navat farmalnamu ŭstupleńniu ŭ šerahi advakataŭ. Ja vielmi pavažaju mnohich svaich kaleh, ale, tym nie mienš, być častkaj sistemy, što nie adpaviadaje navat farmalnym ujaŭleńniam ab spabornaści pracesu, ja nie chacieła. Navat kali ja ŭstuplu ŭ šerahi advakataŭ, taksama jak bolšaść maich kaleh, nie źbirajusia zajmacca kryminalnymi spravami, choć žyćcio pakazvaje na prykładzie majoj cudoŭnaj kalehi Taćciany [Ihnatoŭskaj — NN] — never say never.

Ja pačynała z asałody i zadavalnieńnia ad pracy. Ja biaźmierna pavažaju mnohich maich kaleh advakataŭ, jakija, niahledziačy na ŭsio heta, praciahvajuć akazvać dapamohu ludziam, jakija trapili ŭ niaprostuju situacyju, amal štodnia pieraadolvajučy frustracyju. Ja ŭpeŭnienaja, što emacyjna ich praca značna ciažejšaja i źniasilvajučaja za maju. Navat u siłu taho, što heta praca z hramadzianami, a nie jurydyčnymi asobami. Ź blizkimi tych, chto trapiŭ za kraty, znachodziacca ŭ stresie, z usimi ich emocyjami, nierazumieńniem i stracham. Napeŭna, zadavalnieńnie ad hetaj pracy padobnaje da taho, što moža adčuvać lekar, jaki pracuje ŭ chośpisie. Jość takoje paniaćcie jak «palijatyŭnaja terapija» — heta padychod da lekavańnia, što dazvalaje palepšyć jakaść žyćcia pacyjentaŭ i ich siemjaŭ, što sutyknulisia z prablemami nievylečnaha zachvorvańnia, šlacham praduchileńnia i palahčeńnia pakut dziakujučy rańniamu vyjaŭleńniu, dbajnaj acency i lekavańniu bolu i inšych fizičnych simptomaŭ, a taksama akazańni psichasacyjalnaj i duchoŭnaj padtrymki pacyjentu i jaho blizkim. Mnie zdajecca, možna skazać, što advakaty ŭ Biełarusi vymušanyja akazvać svaim klijentam pa kryminalnych spravach palijatyŭnuju jurydyčnuju dapamohu.

Čytajcie taksama: «Pierajechała kambajnam»: biełaruskaja IT-supolnaść uzrušanaja i napałochanaja prysudam Alaksieju Kamku

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?