Fota: budvtemi.com

Fota: budvtemi.com

Praz hetaje biessensoŭnaje čakańnie mnohich vyratavać nie ŭdajecca. Pałova pamiraje ad vostraha infarktu mijakarda ciaham hadziny paśla źjaŭleńnia simptomaŭ. U pieršyja šeść hadzin bieź miedycynskaj dapamohi pamirajuć 70% chvorych.

Što takoje infarkt i chto na jaho chvareje

Infarkt mijakarda — ciažkaje sardečna-sasudzistaje zachvorvańnie. Pry im praź niedastatkovaść zabieśpiačeńnia kryvioju sardečnaj myšcy hinuć kletkavyja struktury.

Najčaściej ad infarktu pakutujuć mužčyny 35-60 hadoŭ, adnak chvaroba ŭsio čaściej sustrakajecca siarod maładych ludziej.

Žančyny zachvorvajuć na infarkt u 2,5—5 razoŭ radziej. Jašče mienš vypadkaŭ u maładym i siarednim uzroście, adnak paśla mienapaŭzy hetaja roźnica z mužčynami razmyvajecca.

Što viadzie da infarktu

Raźvićciu zachvorvańnia spryjajuć arteryjalnaja hipiertenzija, cukroŭka, atłuścieńnie, kureńnie, niervovaje pieranapružańnie i psichičnaja traŭma.

Adnak hałoŭnym faktaram raźvićcia infarktu mijakarda źjaŭlajecca paražeńnie arteryj, jakija zabiaśpiečvajuć kryvioju serca, aterasklerozam, što pryvodzić da ich zvužeńnia.

Infarkt mijakarda zdarajecca ŭ toj momant, kali arteryi raptoŭna zakuporvajucca całkam i zabieśpiačeńnie kryvioju spyniajecca. Učastak sardečnaj myšcy, pazbaŭleny siłkavańnia, hinie. Kletki sardečnaj myšcy pačynajuć hinuć praz 15 chvilin paśla spynieńnia kryvacioku, praz 6-8 hadzin abiaskroŭlenaja zona całkam hublaje žyćciazdolnaść i raźvivajecca źmiarćvieńnie ŭčastku sardečnaj myšcy.

Niaredka infarkt zdarajecca ŭ čas abvastreńnia išemičnaj chvaroby serca, kali prystupy ściskalnaha bolu ŭ vobłaści serca stanoviacca bolš častymi i mocnymi, a nitrahliceryn pierastaje dapamahać. Hety pieryjad nazyvajuć pieradynfarktnym, jon moža doŭžycca jak niekalki dzion, tak i niekalki tydniaŭ. Mienavita ŭ hety čas treba terminova źviartacca da doktara, pakolki jašče jość usie šancy papiaredzić infarkt.

Jak pačynajecca infarkt

Źjaŭlajecca prystup mocnaha i praciahłaha — bolš za 20-30 chvilin — bolu za hrudzinaj, jaki nie źnikaje paśla čarhovaha pryjomu nitrahliceryna. Bol dušyć, ściskaje, piače, pašyrajecca ŭvierch i ŭprava, addaje ŭ levuju ruku abo abiedźvie ruki, śpinu, nižniuju skivicu. Praciahłaść i intensiŭnaść prystupu byvaje roznaj. Bol moža doŭžycca navat bolš za sutki.

Padčas prystupu bolu čałaviek adčuvaje ahulnuju słabaść i pryhniečanaść, źjaŭlajecca strach śmierci. Chvory stanovicca blednym, na łbie vystupaje chałodny pot. Niaredka źjaŭlajecca zadyška, młosnaść, parušeńnie sardečnaha rytmu, rezkaje pavyšeńnie abo, naadvarot, źnižeńnie arteryjalnaha cisku, moža pavyšacca tempieratura.

Časam chvaroba raźvivajecca i pa nietypovym scenary. Naprykład, bolu niama, ale samaadčuvańnie mocna paharšajecca. Abo bol łakalizujecca nie ŭ hrudziach, a, da prykładu, u paduzdyšnaj vobłaści. Pry hetym čałaviek adčuvaje młosnaść i jaho vanituje. Chvory moža dumać, što ŭ jaho charčovaje atručvańnie, ale pramyvańnie straŭnika ci klizma nie tolki nie dajuć palohki, ale i mohuć naškodzić chvoramu. Mahčymy taksama astmatyčny varyjant infarktu mijakarda, kali ŭ chvoraha źjaŭlajecca prystup udušša.

Što rabić, kali jość padazreńni na infarkt

Kali prystup mocnaha bolu ŭ hrudnoj kletcy ciahniecca bolš za 20 chvilin i nie zdymajecca pryjomam nitrahlicerynu — terminova vyklikajcie chutkuju. Kali heta infarkt, to dapamoha ŭ pieršuju hadzinu zachvorvańnia — vielmi važnaja. Strata kaštoŭnaha času moža kaštavać chvoramu žyćcia.

Pakul nie pryjechała bryhada, treba pakłaści čałavieka tak, kab u jaho była prypadniataja hałava, rasšpilić vopratku i prasačyć, kab da jaho dachodziła śviežaje pavietra. Pa mahčymaści chvoraha treba supakoić. Kab źmienšyć bol, treba pakłaści pad jazyk nitrahliceryn — da troch tabletak ź intervałam 5-6 chvilin, choć pry infarkcie mijakarda nitrahliceryn całkam nie zdymaje bol. Darečy, validoł u hetym vypadku zusim nieefiektyŭny.

Možna taksama razžavać tabletku aśpirynu, pryniać unutr 60 kropiel karvałołu abo vałakardzinu. Zaŭvažnuju palohku dajuć harčyčniki na vobłaść serca i hrudziny, hrełki na nohi i sahravańnie ruk.

Infarkt mijakarda — vielmi niebiaśpiečny dla žyćcia. Špitalizacyju chvoraha pavinna pravodzić vyklučna bryhada chutkaj.

Nie dumajcie, što mahčyma vylečycca samastojna. Lačeńnie infarktu mijakarda moža być efiektyŭnym tolki ŭ stacyjanary.

Chvory ŭ vostry pieryjad zachvorvańnia patrabuje pastajannaha nazirańnia miedpiersanału, pakolki mohuć być roznyja ŭskładnieńni: źjaŭleńnie vostraj sardečnaj niedastatkovaści, niebiaśpiečnyja dla žyćcia parušeńni rytmu serca, paŭtornyja prystupy bolu. Mnohija leki, jakija vykarystoŭvajucca pry lačeńni chvorych na infarkt mijakarda, mohuć užyvacca tolki pad nahladam daktaroŭ i łabaratornym kantrolem.

Ad taho, jak chutka chvory atrymaje vysokakvalifikavanuju miedycynskuju dapamohu i budzie špitalizavany, zaležyć jaho žyćcio i prahnoz zachvorvańnia.

Jak spynić vypadzieńnie vałasoŭ paśla kavidu?

Čamu mieniedžary-milenijały vyharajuć na pracy chutčej za inšych

Клас
2
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?