Dźvie minčanki — Alesia Žyhadła i Palina Čarniaŭskaja — atrymali štrafy ŭ 20 i 25 bazavych vieličyń adpaviedna za «ŭdzieł u niesankcyjanavanym masavym mierapryjemstvie» (art. 23.34 KaAP) — hetym sud paličyŭ katańnie na rovary 8 lipienia. Sudovyja pasiedžańni nad imi prajšli 24 lipienia ŭ sudzie Centralnaha rajona horada Minska, piša spring96.org

Jak raspaviała Alesia Žyhadła, 8 lipienia jana jeździła na rovary pa horadzie razam ź inšymi ludźmi:

«Całkam mirna sabralisia rabiaty pajeździć na rovarach, kab ubačyć adzin adnaho. Ni pra što nie razmaŭlajučy, jechali adzin za adnym pa vieładarožcy».

16 lipienia Alesia daviedałasia, što ŭ dačynieńni da jaje viadziecca administracyjny praces. Akramia taho, u toj ža dzień Alesi patelefanavali ź Inśpiekcyi pa spravach niepaŭnaletnich i paviedamili, što na jaje niepaŭnaletniuju dačku taksama zaviedzienaja administracyjnaja sprava (Alesia katałasia na rovary razam z dačkoj). Nieŭzabavie spravu zakryli ŭ suviazi ź niedasiahańniem dačkoj 16-hadovaha ŭzrostu.

Alesia Žyhadła kala budynka suda Centralnaha rajona

Alesia Žyhadła kala budynka suda Centralnaha rajona

Na sudovym pasiadžeńni Alesi ŭ jakaści śviedak praz Skype-videasuviaź vystupali milicyjant-kiroŭca Jaŭhien Nikicienka i kamandzir adździaleńnia AMAP Juryj Ściapanaŭ. Alesia miarkuje, što adzin sa śviedak pry dačy pakazańniaŭ čytaŭ užo napisany na papiery tekst.

«Na ekranie hetaha było nie vidać, adnak jon tak pramaŭlaŭ, što było zrazumieła, što jon čytaŭ tekst. Mabyć, jen pierad saboj pastaviŭ rapart i čytaŭ jaho słova ŭ słova».

Śviedka śćviardžaŭ, što Alesia była apranutaja ŭ futbołku z nadpisam «Ja/my 97», adnak Alesia na samaj spravie była ŭ kurtcy — heta vidać i na fotazdymkach, prymacavanych da materyjałaŭ spravy. Akramia hetaha, apisańnie śviedkam rovara Alesi taksama nie supała.

Za «niesankcyjanavanaje masavaje mierapryjemstva», jakoje, zhodna z pratakołam, doŭžyłasia 10 chvilin, Alesiu aštrafavali na 20 bazavych vieličyń (540 rubloŭ). Takoje rašeńnie vynies sudździa Ivan Kaścian.

Palina Čarniaŭskaja kala budynka suda Centralnaha rajona

Palina Čarniaŭskaja kala budynka suda Centralnaha rajona

Palinu Čarniaŭskuju ŭ toj ža dzień taksama asudzili za katańnie na rovary 8 lipienia:

«Katalisia pa vieładarožkach, praśpiekcie, usialak vykonvali PDR. U nas nie było nijakich łozunhaŭ i majek», — raspaviała «Viaśnie» Palina.

Na sudovym pasiadžeńni Paliny vystupali tyja ž śviedki, što i ŭ Alesi — Nikicienka i Ściapanaŭ. Charakterna, što sudovyja pasiedžańni ŭ dziaŭčat pačalisia paralelna — u 9.15 u kožnaj.

Adzin sa śviedkaŭ skazaŭ, što apaznaŭ Palinu pa čornaj majcy i doŭhich vałasach. Ale dziaŭčyna kaža, što ŭ toj dzień była ŭ klatčastaj kašuli. Tym nie mienš sudździa Julija Hustyr paličyła jaje vinavataj i vyniesła rašeńnie ab štrafie ŭ 25 bazavych vieličyń (675 rubloŭ). Palina maje namier abskardzić rašeńnie suda.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна