Aŭtaprabieh «Za adzinuju Biełaruś» 2 vieraśnia 2020 hoda ŭ Novaj Baravoj

Aŭtaprabieh «Za adzinuju Biełaruś» 2 vieraśnia 2020 hoda ŭ Novaj Baravoj

U čym abvinavacili Saŭčanka?

Pavodle viersii abvinavačvańnia, kala 20:35 2 vieraśnia 2020 hoda Śviatłana Saŭčanka ŭ rajonie Novaja Baravaja naniesła płastykavym dreŭkam nie mienš za čatyry ŭdary pa kuzavie aŭtamabila Land Rover 0057 IX-7 biełaha koleru z čornym dacham, u vyniku čaho paškodziła łakafarbavaje pakryćcio piaredniaha levaha kryła, nakładki piaredniaha levaha kryła, korpusa levaha lusterka zadniaha vidu, dźviarej kiroŭcy, ručki ad dźviarej kiroŭcy i zadnich levych pasažyrskich dźviarej, a naohuł paškodziła majomaść paciarpiełaj Volhi Siarhiejeŭny Maršałovič (Syščanka) na ahulnuju sumu 647 rubloŭ 53 kapiejki.

Na sudzie Śviatłana vinu nie pryznała.

 «Ja adčuvała dušeŭnyja i maralnyja stresy»

U adkrytych internet-krynicach paviedamlajecca, što paciarpiełaja pa hetaj spravie Maršałovič (Syščanka) pa stanie na 5 sakavika 2021 hoda mieła ramantyčnyja suviazi z načalnikam minskaha AMAPa Dźmitryjem Bałabam. Pa stanie na 17 vieraśnia 2021 hoda jana pracavała ŭ Minharvykankamie. Proźvišča z Syščanka na Maršałovič jana źmianiła ŭ lutym 2021 hoda, piša «Viasna».

Volha Siarhiejeŭna Maršałovič (Syščanka) z Bałabam

Volha Siarhiejeŭna Maršałovič (Syščanka) z Bałabam

Na sudovym pasiadžeńni paciarpiełaja Maršałovič raskazała, što 2 vieraśnia 2020 hoda na aŭtamabili, što joj naležyć, udzielničała ŭ aŭtaprabiehu «Za adzinuju Biełaruś». Kala 20-j hadziny aŭtakałona pryjechała ŭ viosku Kopišča, dzie jaje ruch byŭ zabłakavany.

Na abočynie darohi, tratuarach, a taksama na prajeznaj častcy sabrałasia vialikaja kolkaść hramadzian, jakija vykrykvali abrazy, patrabavali pakinuć hety rajon. U peŭny momant pačuła huki ŭdaraŭ pa zadniaj častcy mašyny, ubačyła źleva dziaŭčynu, jakaja naniesła niejkim pradmietam udary pa aŭtamabili, kinuła hety pradmiet na kapot, paśla čaho chutka syšła.

Pavodle słoŭ paciarpiełaj, usiaho pa mašynie było naniesiena nie mienš za šeść udaraŭ. Jašče niekatory čas kałona praciahvała stajać, da mašyny padychodzili mužčyny, z kimści žančyna razmaŭlała. Udaraŭ pa mašynie bolš nie čuła i nie bačyła.

Rankam nastupnaha dnia ahledzieła mašynu, vyjaviła paškodžańni na dźviarach kiroŭcy i na pasažyrskich dźviarach — drapiny łakafarbavaha pakryćcia, skoły na płastykavym elemiencie na levym kryle, drapiny na korpusie levaha lusterka zadniaha vidu i na levym kryle. 3 vieraśnia jana napisała zajavu ŭ milicyju.

Mašyna Maršałovič

Mašyna Maršałovič

Paciarpiełaja prasiła spahnać z abvinavačvanaj kampiensacyju maralnaj škody ŭ sumie 4 000 rubloŭ.

Na sudzie Saŭčanka isk nie pryznała.

 «Ja adčuvała žudasny stres, tamu što takaja situacyja. Toje, što adbyłosia sa mnoj, adbyłosia sa mnoj upieršyniu. Nikoli raniej sa mnoj padobnaha nie adbyvałasia. U svoj pracoŭny čas ja vymušanaja była jeździć to na vočnuju staŭku, to da śledčaha, to na ahlad, to bok ja marnavała svoj asabisty čas, jakoha ŭ mianie i tak vielmi mała. Aproč usiaho inšaha, naohuł toje, što abvinavačanaja pavodziła siabie niekarektna ŭ dačynieńni da mianie i ŭ dačynieńni da psavańnia majoj majomaści, ja adčuvała dušeŭnyja i maralnyja stresy. Dahetul ja znachodžusia ŭ stresavym stanie, zhadvajučy hetuju situacyju.

Ja sama nie čuła, što jana vykazvałasia [niecenzurna], ale inšyja kazali. Ja nie vyklučaju, što tak i było», — rastłumačyła svaje maralnyja pakuty na sudzie Maršałovič.

Paciarpiełaja padčas pracesu aburałasia, što videa było apublikavanaje ŭ čacie «Novaja Baravaja 98%».

Što kazała na sudzie abvinavačanaja?

Na sudzie Śviatłana raspaviała, što ŭviečary 2 vieraśnia viartałasia dadomu z kramy. Jana źviarnuła ŭvahu, što na prajeznaj častcy ŭ vioscy Kopišča ŭtvaryŭsia zator z aŭtamabilaŭ, u voknach i na kuzavach jakich znachodzilisia dziaržaŭnyja ściahi Respubliki Biełaruś, z mašyn razdavałasia muzyka. Kala mašyn, na tratuarach, na abočynie prajeznaj častki sabrałasia vialikaja kolkaść hramadzian, jakija aburalisia prybyćciom aŭtakałony.

Jana taksama paličyła, što dziejańni ŭdzielnikaŭ aŭtakałony parušali spakoj i stvarali niebiaśpieku dla hramadzian, jakija žyvuć u hetym rajonie, tamu taksama vykazvała na ich adras patrabavańni pakinuć rajon. Pierachodziačy prajeznuju častku, prajšła ŭzdoŭž niekalkich mašyn z kałony, nakiravałasia dadomu.

Śviatłana na pracesie nastojvała, što dreŭki z mašyn, jakija znachodzilisia ŭ kałonie, nie zryvała, udary pa aŭtamabilach nie nanosiła.

«Pavodzili siabie ahresiŭna». Što kazali śviedki?

Na sudzie dapytali dvuch udzielnikaŭ praŭładnaha aŭtaprabiehu. Pieršaja śviedka, jakaja znachodziłasia ŭ adnoj mašynie z Maršałovič, na sudzie raskazała, što 2 vieraśnia 2020 hoda ŭdzielničała ŭ aŭtaprabiehu. Kala 20-j hadziny jany pryjechali ŭ Novuju Baravuju, dzie ruch kałony byŭ zabłakavany.

«Vakoł aŭtamabilaŭ ich kałony pačali źbiracca hramadzianie, vykazvali svaju niezadavolenaść na adras udzielnikaŭ aŭtaprabiehu, pavodzili siabie ahresiŭna».

U peŭny momant jana źviarnuła ŭvahu na dziaŭčynu, «jakaja prajšła pierad ich mašynaj sprava naleva pa chodzie ruchu», paśla čaho śviedka adrazu ž pačuła huki ŭdaraŭ pa levaj častcy aŭtamabila. Čuła nie mienš za dva ŭdary.

Jak mienavita ź ich mašyny było sarvanaje dreŭka, jana nie bačyła.

Jašče adzin śviedka, Udzielnik aŭtaprabiehu raskazaŭ na sudzie amal toje samaje: sabrałasia šmat hramadzian, jakija «pavodzili siabie ahresiŭna, vykrykvali roznyja łozunhi, pravakavali ŭdzielnikaŭ aŭtaprabiehu na kanflikt».

 U niejki momant jon ubačyŭ, što da mašyny, što stajała pierad im, padyšła žančyna, sarvała z zadnich levych dźviarej dreŭka, niekalki razoŭ naniesła im udary pa mašynie, paśla čaho nakiravałasia ŭ bok, advarotny ruchu kałony.

Aŭtaprabieh «Za adzinuju Biełaruś» 2 vieraśnia 2020 hoda ŭ Novaj Baravoj

Aŭtaprabieh «Za adzinuju Biełaruś» 2 vieraśnia 2020 hoda ŭ Novaj Baravoj

Na sudzie dapytali muža abvinavačanaj. Sudździu Kazłovu cikavili ŭ tym liku palityčnyja pohlady Śviatłany paśla 9 žniŭnia 2020 hoda: «Skažycie, jana padtrymlivała tych, chto mitynhavaŭ, ci siłavyja struktury?»

 Muž adkazvaŭ, što jaho žonka vystupała suprać hvałtu.

«Ździajśniaje ściaham niejkija ruchi»

U jakaści dokazu viny Saŭčanka na sudzie daśledavali videazapis ad 2 vieraśnia 2020 hoda, na jakim byli bačnyja ŭčastki miascovaści pablizu vioski Kopišča i ruch pa vulicy transpartnych srodkaŭ ź dziaržaŭnymi ściahami, u tym liku aŭtamabila Land Rover 0057 IX-7 biełaha koleru z čornym dacham.

Pavodle videazapisu, u 20:35 da pakazanaha aŭtamabila ź levaha boku padychodzić žančyna, apranutaja ŭ aranžava-čyrvonuju koftu, na plačy jakoj znachodzicca torba (pakiet), zryvaje ściah, raźmieščany ź levaha boku kuzava aŭtamabila, paśla čaho prachodzić uzdoŭž kałony ŭ advarotny ruchu transpartnych srodkaŭ bok, na apošnim u kałonie aŭtamabili ciomnaha koleru sprabuje vyrvać dziaržaŭny ściah, ździajśniaje im niejkija ruchi, paśla čaho sychodzić, pry hetym bačna, što žančyna viadzie na łancužku sabaku. U 20:38 dziaŭčyna ŭvachodzić u dom, apranutaja ŭ koftu aranžava-čyrvonaha koleru, u śvietłych štanach, z torbaj na plačy, z sabakam na łancužku.

Admietna, što pavodle hetaha incydentu Śviatłanu Saŭčanka ŭžo pryciahvali da administracyjnaj adkaznaści.

Sud Minskaha rajona aštrafavaŭ jaje 30 kastryčnika 2020 hoda pavodle art. 17.1 KaAP (drobnaje chulihanstva) za toje, što 2 vieraśnia jana ŭ 20:30 naŭmysna z chulihanskich pamknieńniaŭ vykrykvała abrazy ŭ adras Syščanka, sarvała z kuzava aŭtamabila ściah, jaki parvała, sprabavała spravakavać bojku, na zaŭvahi nie reahavała. Spravu razhladaŭ Viktar Šaŭcoŭ.

Taksama 1 listapada 2020 hoda Saŭčanka asudzili jašče raz pavodle art. 17.1 KaAP (drobnaje chulihanstva) za abrazu jašče adnaho ŭdzielnika aŭtaprabiehu, a taksama zryŭ z kuzava jaho aŭtamabila ściaha i pravakavańnie bojki.

Čym usio skončyłasia?

Sudździa Anžalika Kazłova vyniesła prysud 29 listapada 2021 hoda — sprava razhladałasia ź vieraśnia. 

Niepryznańnie abvinavačvanaj viny sud rascaniŭ «jak abrany joju sposab abarony z metaj syści ad kryminalnaj adkaznaści, a taksama ad abaviazku pa kampiensacyi naniesienaj jaje supraćpraŭnymi dziejańniami škody».

U vyniku sud pryznaŭ Śviatłanu Saŭčanka vinavataj pavodle č. 1 art. 339 Kryminalnaha kodeksa (złosnaje chulihanstva) i pryznačyŭ joj pakarańnie ŭ vyhladzie adnaho hoda pazbaŭleńnia voli z adbyvańniem pakarańnia ŭ papraŭčaj kałonii va ŭmovach ahulnaha režymu. Taksama z Saŭčanka spahnali na karyść Maršałovič kampiensacyju maralnaj škody ŭ sumie 1 000 rubloŭ.

25 lutaha 2022 hoda sudovaja kalehija pa kryminalnych spravach Minskaha abłasnoha suda pad staršynstvam sudździ Siarhieja Jepichava razhledzieła apielacyjnuju skarhu Saŭčanka. Pakarańnie ŭ vyhladzie adnaho hoda pazbaŭleńnia voli joj pakinuli ŭ sile.

Клас
0
Панылы сорам
16
Ха-ха
1
Ого
1
Сумна
3
Абуральна
106