Hramadstva3

«Navat chočam, kab u nas źjaviŭsia kankurent». Muž i žonka syšli ź dziaržkantory i robiać dekor, jaki pradajecca pa ŭsim śviecie

Jašče čatyry hady tamu Nasta i Alaksiej Bičeŭskija pracavali ŭ dziaržaŭnaj prajektnaj arhanizacyi, ale maryli pra svaju spravu. I ŭ niejki momant navažylisia (nie biez strachu, viadoma): admovilisia ad najomnaj pracy, kab z hałavoj syści ŭ prajekt Paperraz — vytvorčaść papiarovych polihanalnych fihur dla interjeru, jakija možna źbirać samastojna. Startavaŭšy z pakoja ŭ 14 kv. m. i zarobkaŭ tolki «na chleb», siońnia kampanija pradaje da 10 tysiač naboraŭ u miesiac pa ŭsim śviecie. «Pro biźnies» piša pra toje, jak bieź vialikich układańniaŭ i inšych inviestycyj pabudavać biznes i pastavić jaho na nohi.

«Kali b niešta pajšło nie tak, siamja zastałasia b ni z čym»

«Usio pačałosia ŭ 2018 hodzie, — uspaminaje Anastasija. — Ja zajmałasia fotazonami, dekaracyjami z kardonu dla mierapryjemstvaŭ. Alaksiej dapamahaŭ. My vykarystoŭvali hieamietryčnyja polihanalnyja skulptury i zrazumieli, što jany pryhoža hladziacca ŭ jakaści dekoru.

Ideja, viadoma, nie naša i nie novaja. Aryhami, papierkraft — hetaja technika daŭno atrymała raźvićcio ŭ Japonii, ź jaje dapamohaj rabili kaściumy dla kasplejaŭ. Ja architektar pavodle adukacyi, va ŭniviersitecie vyvučała makietavańnie, pačała prydumlać fihury. Alaksiej, inžynier, zrazumieŭ, što možna samim ich vyrablać, a paśla zapakavać u nabor, kab čałaviek moh sabrać papiarovuju skulpturu doma svaimi rukami.

My stali vyvučać temu padrabiazna, zrabili testavy nabor, praličyli finansavuju častku i prajšli kastynh teleprajekta «Moj biznes». Tak pačałasia historyja Paperraz. Tady my pracavali ŭ adnoj z bujnych prajektnych arhanizacyj Biełarusi, ale daviałosia rabić vybar: pracavać dalej ci sychodzić u svoj prajekt. My pajšli za svajoj idejaj».

«Viadoma, było strašna, — dadaje Alaksiej. — Kali b niešta pajšło nie tak, siamja zastałasia b ni z čym. Dobra, što na starcie nie pryjšłosia ŭkładać šmat: kupili niekalki pendźlikaŭ i listoŭ kardonu. Adzinaje abstalavańnie dla Paperraz — stanok za 1 tys. dalaraŭ, praŭda, uziali niekalki kampjutaraŭ u kredyt, kab nie zabirać srodki z «abarotki», ale chutka pahasili zapazyčanaść.

Układańni ŭ abstalavańnie akupilisia prykładna za 3-4 miesiacy, ale ŭsie srodki my viartali ŭ abarot. Kali nieŭzabavie my pryjšli pa druhi stanok, pastaŭščyk vielmi ździviŭsia. A potym my kupili jašče siem!

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«Na etapie biznes-płana pryncypova admovilisia ad inviestycyj i pazyk, — tłumačyć Anastasija. — Praličyli, što kali budziem pradavać peŭnymi abjomami, to budziem u «plusie». My vyrašyli: chaj heta budzie maleńki «plus», ale biez daŭhoŭ.

Taksama byli nievialikija vydatki na arendu ofisa (kala 100 dalaraŭ u miesiac), jon byŭ usiaho 14 «kvadrataŭ». Tam źmiaściłasia i pracoŭnaja častka, i skład, i vytvorčaść, i navat nievialikaja kuchnia, dzie my mahli abiedać abo mieć znosiny z klijentami. Dziŭna, jak my mahli pracavać u takim maleńkim pamiaškańni!

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Praktyčna adrazu ŭziali treciaha supracoŭnika — dziaŭčynu-inžyniera. Tady my nie mahli abiacać čałavieku navat minimalny zarobak. Ale jana ŭ nas pavieryła, i ŭžo z druhoha miesiaca my płacili spačatku minimalny, a zatym i hodny zarobak. Dla siabie pieršy čas zastavałasia vyklučna «na chleb» i «kamunałku».

«Tamu što ŭsio, što zarablali, my pakidali ŭ biznesie, — raspaviadaje Alaksiej. — Ale źjavilisia zamovy, i my davoli chutka nabrali abaroty. Praz 3 miesiacy my pierajechali ŭ ofis 50 kv. m, zatym — u ofis 80 kv. m, siońnia my pracujem u ofisie 150 kv. m (heta adnačasova punkt samavyvazu i šoŭrum).

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Spačatku my mnohaje rabili sami: prajektavali, vyrazali, viali buchhałteryju. Ja vyvučyŭ šmat prahram, jakich raniej nie viedaŭ, skončyŭ buchhałtarskija kursy, navučyŭsia internet-markietynhu».

«Ja prajšła kursy SMM, «padciahnuła» viedy pa buchhałteryi, vučyłasia mieniedžmientu, — dadaje Anastasija. — U toj ža čas my vyrazna padzialili abaviazki: ja zajmałasia kiravańniem, markietynham, a Alaksiej — techničnaj častkaj. Byvała niaprosta, ale my navučylisia ŭzajemadziejničać.

Atrymałasia cikava: finansami ŭ kampanii zahadvała ja, a ŭ siamji ŭsie finansavyja pytańni vioŭ Alaksiej. Moža, u hetym sakret? Ale naohuł my ładzim u siamji, mahčyma, tamu ładzim i ŭ biznesie».

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«My pastupova admaŭlajemsia ad staroha abstalavańnia, nabyvajem novaje z bolšaj pradukcyjnaściu i najmienšaj patrebaj u čałaviečaj pracy, — adznačaje Alaksiej. — Na novym abstalavańni navučańnie supracoŭnika zajmaje mienš za miesiac, a raniej — kala troch. My atrymlivajem vialikuju vypracoŭku, ekanomim na štacie, a kožnamu supracoŭniku možam dać bolš vysoki zarobak. Usie vyjhrajuć».

«Treba dakładna płanavać, ličyć i nie marnavać lišniaha»

«Kaliści adzin biznesoviec nam padkazaŭ: toje, što možacie zrabić sami — rabicie sami. Heta źnižaje sabiekošt kančatkovaha praduktu. My tak i robim, — kaža Alaksiej. — Klej, jaki patrebny dla stvareńnia fihur, raźlivajem sami. Dla ŭpakoŭki ŭ termaplonku nabyli abstalavańnie, jano dazvoliła źnizić vydatki na hetuju častku pracy ŭ 4 razy».

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«My navučylisia praličvać litaralna kožny krok. Naprykład, u našym biznesie jość siezonnaść: letam ludziam lanota źbirać skulptury, a vosień-zima-navahodnija śviaty — heta pik prodažu, — raspaviadaje Anastasija. — Za paŭhoda da pikavaha popytu treba zakupić kardon u Jeŭropie, pryvieźci jaho, vyrabić pradukcyju. Raniej davodziłasia ŭvieś abjom vykuplać adrazu — heta značyć układać niekalki dziasiatkaŭ tysiač dalaraŭ u składany «niaprodažny» čas, kali treba płacić za arendu i zarobki supracoŭnikam, a potym čakać, kali akupicca.

Kožny hod u nas rastuć abjomy, i kožny raz historyja paŭtarajecca. Ale ciapier my viedajem, što treba dakładna płanavać, ličyć i nie tracić lišniaha, tamu što napieradzie vialikija vydatki na materyjały.

Byŭ momant, kali my znajšli pastaŭščyka ŭ Italii, jon adziny pajšoŭ na sastupki: zakuplaŭ materyjał na fabrycy, kłaŭ na svoj skład i adhružaŭ častkami. Zaraz źmianili łahistyku: vozim ad hetaha ž pastaŭščyka praz Turcyju. Heta, viadoma, uskładniaje biznes, ale pa mienšaj miery jość vychad dla taho, kab mieć jakasny materyjał dla fihur. A jak budzie dalej — pakul nieviadoma.

«My možam pradavać minimum 6 tysiač naboraŭ u miesiac, da Novaha hoda — kala 10 tysiač u miesiac, — patłumačyŭ Alaksiej. — Kanały prodažu siońnia — amal usie markietpłejsy śvietu: Amazon, Wildberries, Ozon i inšyja. Afłajn-prodažy ŭ Minsku — heta «Art-terytoryja», OZ.by, Officeton.by, dzie možna na svaje vočy ŭbačyć nabory, a taksama hatovyja ŭzory, kab pakupnik moh ujavić, jakim budzie vynik.

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Vyrašyli adkryć ofis u Maskvie, im zajmajecca Anastasija. Mahčyma, z časam nabiarom tam kamandu. Ale vytvorčaść pakul płanujem pakinuć u Biełarusi: ciapier tańniej zakuplać materyjały i vyrablać tut, a ŭ Rasiju adhružać. Viadoma, kali ŭ budučyni buduć inšyja abaroty — budziem dumać».

«U hrašach abjom našaha aptovaha prodažu moža vahacca ad 50 da 100 tysiač biełaruskich rubloŭ (20—40 tys. dalaraŭ), — kaža Anastasija. — Kampanija ŭ Maskvie pracuje tolki na markietpłejsy, jaje abaroty pačali raści, ličby nabližajucca da 1 młn rasijskich rubloŭ (kala 16,5 tys. dalaraŭ) u miesiac. Rasijski rynak vialiki, spadziajomsia, što budziem raźvivacca i dalej. Siaredni razdrobny košt našaha naboru — 29—30 bieł. rubloŭ ($12). My nie pavyšajem ceny, bo pavialičvajem abjomy i aptymizujem vytvorčaść, źnižajučy vydatki i sabiekošt.

Paperraz nikoli nie rabili chutka i tanna. Z samaha pačatku my chacieli zrabić premium-pradukt. Važna na ŭsich etapach uklučacca samomu: sabrać skrynku, sabrać novuju fihuru — i nie adzin raz, ubačyć usie zahany i chutka ich likvidavać. My pakujem u skrynku tolki tady, kali atrymlivajem idealny varyjant.

Navat chacieli b, kab źjaviŭsia kankurent, u jakoha možna było b vučycca. Ale za hetyja hady nie było nivodnaha hodnaha. U asnoŭnym Paperraz prosta kapirujuć. Było šmat zapytaŭ z Kitaja na kuplu raspracovak i hatovaj pradukcyi. A pakupniki, jakija mieli spravu z kitajskimi naborami, druhi raz ich nie kuplajuć, tamu što heta adkryty «šyrspažyŭ». Na Wildberries my bačym kamientary, što treba kuplać aryhinał, tamu što padrobki i kopii niajakasnyja».

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«U apošni čas sutyknulisia z tym, što «źlizvajuć» upakoŭku, instrukcyju, simvały, dyzajn, — uśmichajecca Alaksiej. — Ale z kopijaj pakupniki vielmi chutka razumiejuć, što patracili hrošy darma. Da padrobak stavimsia pa-fiłasofsku: kažuć, što kapirujuć lepšych. Dla nas heta — stymuł być na krok napieradzie. Čaściej za ŭsio «pierajmalniki» nie zatrymlivajucca na rynku daŭžej za niekalki miesiacaŭ, mabyć, razumiejučy, što nie mohuć kankuravać».

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

«A potym — možna i zachapić uvieś śviet»

«A jašče my zrabili tak, kab fihury śviacilisia: možna vykarystoŭvać i jak dekor, i jak načnik, — raspaviadaje Anastasija. — Pierad Novym hodam — 2022 byŭ testavy zapusk, ciapier jany ŭžo aktyŭna pradajucca. — Taksama płanujem raźvivać novy napramak i rabić nie tolki polihanalnyja fihury, — raskryŭ niekatoryja sakrety Alaksiej. — Jość niekalki testavych uzoraŭ. Pakul zachavajem u tajamnicy, što heta, ale ŭ najbližejšyja paŭtara miesiaca prezientujem novy pradukt. Čym šyrejšaja liniejka pradukcyi, tym lepš dla kampanii.

Treba pryznać, što pakul my pasiŭna pradajom, heta značyć naša pradukcyja pradaje siabie sama. A z pavieličeńniem rynkaŭ treba pierachodzić u aktyŭnuju fazu. U płanach — stvaryć adździeł prodažu ź piśmiennymi śpiecyjalistami.

Taksama płanujem maksimalna prapracavać rynak u Rasii. Heta pieršy bujny krok. Dalej — Jeŭropa i ZŠA. My možam vyrabić na jeŭrapiejski i amierykanski rynki ŭ 50 razoŭ bolš, tym bolš što dakumientacyja i instrukcyi ŭ nas užo pierakładzienyja na niekalki moŭ. Taksama jość anhłamoŭny sajt. A potym — možna i zachapić uvieś śviet.

Fota: Hanna Šarko, probusiness.io

Biznes raście, źjaŭlajucca novyja prablemy. Dla nas heta hałavałomka, jakuju treba pastajanna vyrašać».

«Toje, što my robim, nam samim vielmi padabajecca. Tamu padabajecca i pakupnikam. Kali situacyja tak składvajecca, novyja idei prychodziać sami saboj, nočču pračynaješsia — ciabie achapiła, — paćviardžaje Anastasija. — Hałoŭnaje, što my vierym u naš pradukt».

Čytajcie taksama:

«Tysiača rubloŭ — lohka, heta ŭnikalny pradukt». Žycharka Hrodna ŭ dekrecie prydumała prybytkovy zaniatak

«Ciapier ja b na heta nie pajšoŭ». Biełarus kupiŭ učastak ziamli na Zanzibary, ale akazałasia, što jość niuansy

«Najlepšy adpačynak — kubak kavy ź vidam na babroŭ». Vučony-bijołah adkryŭ ahrasiadzibu ŭ lesie z ručnymi vaŭkami i vydraj

Kamientary3

 • Kastuś
  23.11.2022
  Cikava a jakija mašyny vy vykarystoŭvali ŭ pačatku i da jakich pryjšli zaras?
 • Pan Usialan
  23.11.2022
  Budziem sačyć za infarmacyjaj... Ale z naściarožanaściu... Siamja sapraŭdy robić unikalny pradukt, ale robiačy biznes i žyvučy ŭ Biełarusi pry ciapierašnich varunkach, ja b na ich miescy nie afišavaŭ dachody, raschody i łahistyčnyja łancužki. Nie ździŭlajciesia, kali praź niejki čas u ich ofisie źjaviacca psy režymu i zrobiać čarhovaje pakajalnaje videa, a paralelna jašče padciahnuć pad heta ekanamičnuju dziejnaść siamiejnaj pary...
 • vieronika
  23.11.2022
  takoje vpiečatlenije čto vsio sdiełano v kitaje , a oni tolko upakovyvajut i pieriesyłajut))
  )  
  HDIE FOTO PROIZVODSTVA?  

Na ANT novaja zorka prapahandy — dačka Marata Markava8

«Voś i visić kvatera bałastam: kredyt — 1800 rubloŭ na miesiac». Ajcišniki raskazali pra kinutyja ŭ Biełarusi kvatery9

Aktyvist Aleś Krot vyjechaŭ ź Biełarusi i raskazaŭ, jak jaho zavierbavaŭ KDB5

Bild: Paśla ŭziaćcia Aŭdziejeŭki rasiejcy fanaberysta pasprabavali atakavać u łob na zachad — i biezvynikova1

Mahiloŭskaja deputatka Pałaty źniałasia pasiarod vybaraŭ. I što, daviadziecca pieramahać jaje sparynh-partniorcy?1

Na raźvitańnie z pamierłym u niavoli Iharam Lednikam pryjšli 10 čałaviek2

Prapahandysty prydumali fejk pra naziralnikaŭ na vybarach i «Viasnu» — i sami ž jaho vykryli2

Łukašenka nie pojdzie na nastupny termin? Łatuška i Karbalevič adkazvajuć Čałamu8

Na pasiadžeńni PA ABSIE pradstaŭniki Łukašenki nie stali słuchać Cichanoŭskuju22

BT atakavała Jaŭhiena Pierlina, vyliŭšy na jaho novy «kampramat»6

Favarytku Łukašenki Ksieniju Sankovič zaćvierdzili hienieralnym sakratarom NAK8

Prezident Zimbabve doŭha nie moh zavieści traktar ad Łukašenki VIDEA9

BMW śćviardžaje, što nikoli nie daryŭ Łukašenku nijakaj mašyny7

Aryštavany biełaruski naftavy mahnat i saŭładalnik «Hipa» Vasil Varfałamiejeŭ10

Dyrektar liceja ŭ Polščy prajhraŭ hrošy navučencaŭ i zjechaŭ u Biełaruś. Ale vytrymaŭ tolki 10 dzion6

Dokšyckaha čynoŭnika ciahnuli ŭ deputaty, a kali vyjaviłasia, što syn u bazie «Biesparadki» — vyhnali z raboty 1

Jaŭhien Pierlin adreahavaŭ na skandał: Ja nikomu nie zdradžvaŭ1

Maskoŭskaja karespandentka ANT padała ŭ sud na prarasijskaha aktyvista Ahafonava. Jon užo prosić prabačeńnia4

«Zjavicca šmat biezhaspadarnaj spadčyny, jakaja adydzie dziaržavie». Prablemy ź nieruchomaściu pa davieranaści mohuć jašče ŭskładnicca4

Ukraina ŭdaryła z «chajmarsa» pa śledčaj hrupie, jakaja raźbirałasia z achviarami papiaredniaha ŭdaru9

Usie naviny →
Usie naviny

Franak Viačorka pryjechaŭ u Kijeŭ17

Džo Bajden sustreŭsia z žonkaj i dačkoj Navalnaha2

Budynak byłoj słonimskaj sinahohi nabyŭ za biescań rasijanin3

Za try dni praz učastki ŭžo nibyta prahnali čverć vybarščykaŭ12

U Barysavie vybarščykaŭ zavablivajuć na ŭčastki piernikami FOTAFAKT3

Tolki 4% biełarusaŭ za poŭny ŭvachod u Rasiju, 54% bajacca dalejšaha paharšeńnia adnosin z Zachadam — novaje apytańnie 17

Na pasiadžeńni PA ABSIE pradstaŭniki Łukašenki nie stali słuchać Cichanoŭskuju22

BT atakavała Jaŭhiena Pierlina, vyliŭšy na jaho novy «kampramat»6

Biełarus parvaŭ tyktok chitrym sposabam fasavańnia bulby VIDEA2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Minabarony vypadkova vykłała dakumient z analizam intervju Chrenina. I paćvierdziła, što viadzie adzin z praŭładnych kanałaŭ

Hałoŭnaje

Polskija pieravozčyki płanujuć zabłakavać adziny šlach dastaŭki hruzaŭ ź Biełarusi ŭ Polšču

Blizki da Łukašenki biznesmien zakuplaje detali dla rasijskich tankaŭ u Tajvania i Japonii. Chto jon?

Na prapahandysckaj vystavie ŭ tomskim dziciačym sadku rasijskaha vajskoŭca zamianili na bajca ŭkrainskaha «Azova»

Telegram prybraŭ z płatformy bieł-čyrvona-bieły ściah

Bild: Paśla ŭziaćcia Aŭdziejeŭki rasiejcy fanaberysta pasprabavali atakavać u łob na zachad — i biezvynikova1

Mahiloŭskaja deputatka Pałaty źniałasia pasiarod vybaraŭ. I što, daviadziecca pieramahać jaje sparynh-partniorcy?1

Hałoŭny redaktar litoŭskaj haziety Respublika nabivajecca na intervju da Łukašenki: «Pucin dla mianie drobny»5

U Šviejcaryi pačali ŭzvodzić samuju vysokuju viežu ŭ śviecie, nadrukavanuju na 3D-pryntary2

Pastara z Novałukomla znoŭ zatrymali. Jon maliŭsia za Ukrainu2

Na raźvitańnie z pamierłym u niavoli Iharam Lednikam pryjšli 10 čałaviek2

Prapahandysty prydumali fejk pra naziralnikaŭ na vybarach i «Viasnu» — i sami ž jaho vykryli2

Armienija «zamaroziła» ŭdzieł u ADKB1

Zialenski: Straty USU ŭ piać razoŭ mienšyja za rasijskija2

Buchhałtarka z Homiela padrablała daviedki, što zdaje kroŭ. Jaje padviała skvapnaść1

Pažarniki ŭ Ispanii niekalki hadzin zmahalisia, sprabujučy vyratavać ludziej z achoplenaha ahniom šmatpaviarchovika3

Łukašenka nie pojdzie na nastupny termin? Łatuška i Karbalevič adkazvajuć Čałamu8

Usie naviny →