Michaiłu S., Mikałaju P., A.B., V.D., Iljasu Ch., V.P., Tacianie V., A.K., V.K., Alenie P., E.H., Anatolu K., Siarhieju A., A.S., A.K., Michaiłu Š., Jurju M., H.P., Maksimu S., Vasilu B., Raisie K., Śviatłanie B., S.B., H.S., Viktaru D., Śviatłanie R., Ludmile Ł., V.P., V.H., Viery S., Uładzimieru N., Jaŭhienu Ł., Tacianie K., Neli A., Siarhieju Z., Rehinie V., Maksimu Š., Valancinu Ł., Alaksandru P., Tacianie C., Maryi M., Viktaru M., Viačasłavu R., S.D., Siarhieju C., Vandzie K., A.S., Irynie C., S.K., Michaiłu Ž., Anatolu Č., Siarhieju M., Alehu A., E.Z., Halinie R., Volzie A., Paŭłu Ł., D.K., Śviatłanie C., U.K., Darji S., Ivanu Ja., Siarhieju P., V.N., A.R., Uładzimieru C., Anatolu K., Mikałaju Ł., Ja.A., S.S., A.Ja., U.R., Alaksandru P., A.A., Inie K., Antaninie D., Vadzimu Ž., Iharu M., Albertu Je., Tacianie Ja., Jaŭhienu R., Iharu P., M.U., Eleanory S., Maryi H., Uładzimieru Š., Siarhieju T., Ivanu R., Valerju Z., Ivanu P., Hieorhiju Š., Mikałaju S., Irynie Z., Valerju S., Leanidu V., Natalli Ł., Ł.P., Irynie H., N.B., Ludmile I., Volzie B., Žańnie P., Leanidu H., Iharu S., Valerju S., Alaksandru K., Stefanu N., Adamu Š., Alesiu Dz., Iharu H., Stanisłavu B., Vitalu Č., Anatolu S., Barysu Ja., P.D., Natalli M., Ł.I., Alaksandru A., Tacianie H., Zinaidzie K., Z.A., H.A., Źmitru S., Fiodaru P., Vasilu B., Łarysie F., Vadzimu H., Uładzimieru Č., Hańnie T., Ludmile M., Alaksandru K., Viktaru S., M.D., Rahniedzie A., Jaŭhienu M., I.N., Alaksandru P., K.P., V.Dž., Tacianie V., Žanie P., E.K., Siarhieju K., Lilii B., A.M., Alaksandru Č., Siarhieju Ł., Mikałaju S., M.H., Alenie C., A.B., Ale H., A.M., V.V., Z.H., Uładzimieru T., Lilii K., Alaksandru K., Illi Č., V.K., Ju.Š., V.H., Maryi B., Volzie Ja., Natalli K., Andreju M., Nastaśsi Ž., N.F., Ju.F., Tacianie V., Ludmile I., Natalli H., Valerju Š., Michału B., A.I., Alaksandru Je., Uładzimieru K., Vitalu B., Hańnie F., Alehu Č., Ksienii D., N.A., Źmitru V., Paŭłu Je., Hańnie R., M.N., A.H., Iharu M., M.B., I.V., Ja.B., Andreju P., Uładzimieru S., Raisie K., Siarhieju P., Dzianisu Š., Paŭłu P., I.Ł., Uładzimieru Ž., Rehinie K., Natalli C., N.R., A.K., Alaksandru R., Siarhieju F., A.Ł., Irynie H., A.A., T.V., Śviatłanie B., Lidzii I., A.M., V.H., Ł.N., Jurju Ja., A.F., Tacianie B., Uładzimieru S., Andreju Ł., Olisiu P., N.B., Viktaru P., Alehu S., A.R., Nadziei S., Alenie M., Tamary C., Marharycie Ch., Anatolu Ja., Hienadziu Ł., Mikołu P., Valancinu V., Iharu S., Alaksandru N., A.R., Kryścinie V., S.K., Tamary S., Valerju V., Paŭłu K., V.K., Źmitru M., V.Ja., Rozie H., Źmitru K., Lidzii K., T.P., Siarhieju K., Ksienii F., Mikałaju K., Jurju M., A.R., Illi P., Alenie M., T.H., P.B., A.S., Paŭłu N., Viktaru Ž., S.M., Mikałaju Dz., Ja.Ł., A.S., Vitalu Z., Dz.S., Alaksandru B., Ivanu Ž., Nadziei I., V.Z., Ninie K., T.K., Mikałaju K., Rahniedzie A., Jaŭhienu M., I.N., Alaksandru P., K.P., V.P., Tacianie V., Žanie P., E.K., Siarhieju K., Lilii B., A.M., Alaksandru Č., Siarhieju Ł., Mikałaju S., M.H., Alenie C., A.B., Ale H., A.M., V.V., Z.H., Uładzimieru T., Lilii K., Alaksandru K., Illi Č., V.K., Ju.Š., V.H., Maryi B., Volzie Ja., Natalli K., Andreju M., Nastaśsi Ž., N.F., Ju.F., Tacianie V., Ludmile I., Natalli H., Valerju Š., Michału B., A.I., Alaksandru Je., Uładzimieru K., Vitalu B., Hańnie F., Alehu Č., Ksienii D., N.A., Źmitru V., Paŭłu Je., Hańnie R., M.N., A.H., Iharu M., M.B., I.V., Ja.B., Andreju P. ź Miensku.

Kab štotydzień atrymlivać hazetu,

dasyłajcie adrasy i pryvatnyja achviaravańni.

1) Prosim usich achvotnych čytać hazetu paviedamlać u Redakcyju svaje adrasy i telefony. Heta možna zrabić praz: telefony: (017) 284‑73‑29, (029) 260‑78‑32 (MTS), (029) 618‑54‑84, e‑mail: [email protected], paštovy adras: a/s 537, 220050 Miensk.

2) Prosim kožnuju siamju čytačoŭ pieraličvać na rachunak hazety achviaravańnie z raźliku 8000 rubloŭ na miesiac. Hetaha chopić na vychad i dastaŭku hazety. U blanku bankaŭskaha paviedamleńnia ci paštovaha pierakazu dakładna i razborliva paznačajcie adras, u tym liku paštovy indeks i kod padjezdu.

Tyja, chto pierakaža 24000 rubloŭ za raz, zabiaśpiečać vychad «NN» na 3 miesiacy. Chto pierakaža 48000 rubloŭ adrazu, harantuje publikacyju «NN» na paŭhodu.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна