Hetymi dniami pa niamieckim telebačańni idzie novy seryjał (HSH‑9), u jakim, pavodle scenaru, dziejničaje biełaruskaja terarystka. Heta stała padstavaj dla hutarki našaj karespandentki z adnym ź kiraŭnikoŭ Instytutu daśledvańnia teraryzmu i biaśpieki ŭ niamieckim horadzie Esenie Rolfam Tapchofenam.

Teleseryjał, jaki hetymi dniami tranślujecca pa niamieckim telebačańni Sat‑1 pryśviečany niamieckamu antyterarystyčnamu farmavańniu «GSG‑9». Adna z seryjaŭ filma nazyvajecca «Ambasada». Razmova idzie pra toje, jak na terytoryi niamieckaj ambasady ŭ Miensku zdarajecca niečakanaje. Biełaruskaja dysydentka Janina biare ŭ zakładnicy... žonku niamieckaha prezydenta. Persanalnyja achoŭniki nia mohuć ničoha zrabić. I tady na dapamohu ŭ Miensk lacić hrupa GSG‑9. Antyterarystyčnaja aperacyja pravodzicca ŭ supracoŭnictvie z hrupaj biełaruskaha specnazu na čale ź hienerałam Siučenkam. Z terarystkaj viaducca daŭhija pieramovy. Zakładnicu, zrazumieła, vyzvalajuć.

Adzin ź kiraŭnikoŭ Instytutu daśledvańnia teraryzmu i biaśpieki ŭ niamieckim horadzie Esenie Rolf Tapchofen niaredka zaprašajecca ŭ jakaści kansultanta na padobnyja seryjały. Tak było i ź filmam «GSG‑9». Viadučy eŭrapiejski ekspert u halinie teraryzmu nazyvaje siužet poŭnaj łuchtoj:

«Vy viedajecie, padobnuju sytuacyju ja razhladaju jak vielmi i vielmi nievierahodnuju. Takoha ŭ Miensku zdarycca nie mahło. Ja admoviŭsia ad kansultacyi i skazaŭ aŭtaram, što jany musiać mieć realistyčnyja scenary. Nakolki ja viedaju, hrupa specyjalnaha pryznačeńnia GSG‑9 nia nadta ščaślivaja z takoha kino. Sam ja z pryčyny svajho pastajannaha cejtnotu hety film nie hladzieŭ».

U Miensku jość vulica imia Ściapana Chałturyna, rasiejskaha narodavolca, jaki pry kancy 1880‑ch zabiŭ adeskaha prakurora Strelnikava; vulica revalucyjanera Ivana Pulichava, jaki na pačatku 1900‑ch ažyćciaviŭ zamach na mienskaha hubernatara Kurłova; vulica imia Michaiła Bakunina — u honar ideolaha anarchizmu i jahonaj «filazofii bomby».

Rolf Tapchofen adnolkava stavicca jak da najaŭnaści padobnych filmaŭ, tak i da šanavańnia pamiaci terarystaŭ — kali ichnymi imionami nazyvajuć vulicy ci płoščy. Pavodle eksperta, źjava teraryzmu jość nadzvyčaj surjoznaj. U metach baraćby ź joj treba vyvučać jak jahonyja sučasnyja formy, tak i histaryčnyja vytoki. U lubym vypadku nijak nie ramantyzavać.

«Terarysty byli i ŭ rasiejskaj, i ŭ biełaruskaj historyi, — razvažaje Tapchofen. — Treba ŭzhadać anarchista Bakunina i jahonuju filazofiju bomby. Jak i raniej, teraryzm na terytoryi byłoha SSSR, najpierš u Rasiei, maje hetak zvanaje chatniaje pachodžańnie. Ciapier jon vyklikany pucinskaj palitykaj ŭ kaŭkaskim rehijonie. Arhanizatary teraktaŭ vielmi pierakanaŭča apelujuć da relihijna‑fudamendalisckich pačućciaŭ vykanaŭcaŭ i naviazvajuć im matyvacyju pomsty.»

Jak vyśviatlajecca z razmovy, niamieckija admysłoŭcy ŭ halinie baraćby z teraryzmam uvažliva vyvučajuć dośvied śpiecyjalizavanych farmavańniaŭ inšych krain. Analizujučy terakt u maskoŭskim teatry na Dubroŭcy, dzie siarod zakładnikaŭ byli i biełaruskija hramadzianie, Tapchofen uzhadvaje niedapuščalna vialikuju kolkaść achviaraŭ u časie zachopu:

«Toje, jak rabiŭsia zachop maskoŭskaha teatru, kali vykarystoŭvaŭsia mocny haz małaviadomaha pachodžańnia, ci prykład Besłanu — usio heta jość dokazam taho, što padobnyja rečy vyrašajucca ź hledzišča intaresaŭ hrup zachopu...»

Pavodle niamieckaha eksperta, hałoŭnuju rolu ŭ taktycy niamieckaj hrupy zachopu ŭ padobnych vypadkach adyhryvajuć biaśpieka i žyćcio zakładnikaŭ».

U Kryminalnym Kodeksie Biełarusi teraryzm apisvajecca jak «ažyćciaŭleńnie vybuchu,padpalvańnia albo inšych dziejańniaŭ, jakija viaduć da śmierci ludziej dy inšych ciažkich nastupstvaŭ u metach destabilizacyi hramadzkaha paradku». Minimalny prysud — 8 hod turmy. Maksymalny — pažyćciovaje źniavoleńnie albo śmiarotnaje pakarańnie. Letaś, napiaredadni prezydenckich vybaraŭ staršynia KDB Ściapan Sucharenka zajaŭlaŭ, što «ekstremisckija elementy» padrychtavali terakty, padpały i atručvańnie vodapravodu dochłymi pacukami. Pa telebačańni byŭ pakazany čałaviek, jaki nibyta prachodziŭ padrychtoŭku ŭ speclahierach na zachadzie. Dalejšaha raźvićcia hetaja tema nie atrymała.

Alena Struve, Radyjo Svaboda

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна